Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon käis täna väljasõiduistungil Juulikul Eesti Maaviljeluse Instituudis. Kohtuti Põllumajandusuuringute Keskuse ja Eesti Maaviljeluse Instituudi esindajatega.
Maaviljeluse Instituudi direktor Rein Lillak andis komisjonile ülevaate instituudi tööst, eesmärkidest ja probleemidest. Põllumajandusuuringute Keskuse direktor Kalle Talviste rääkis keskuse tegevusest. Arutati ka teadus-arendustegevuse olukorda laiemalt.

Rein Lillaku sõnul on suurimaks probleemiks teadusasutuse rahastamine ja juhtimise tsentraliseerimine. EMVI eelarvest vaid 14-16% tuleb otse riigieelarvest ning sellest kaetakse juhtkonna palk, administreerimiskulud ja hoonete haldamiskulud. Teadlaste ja uurimistööga seotud töötajate palka ning investeeringuid teaduslaboritesse eelarveline rahastamine ei kata. Instituudi eelarvest 84% moodustab erinevate teadus- ja arendusprojektide raha, sh EL struktuurifondide vahenditest läbiviidavad projektid. Selline rahastamine ei ole jätkusuutlik ega teadus-arendustegevust edasiviiv.
Ka Põllumajandusuuringute Keskuse mureks on investeeringud. Keskuse laborid on akrediteeritud EL referentslaborid ning EL kohustab liikmesriike ise uuendama laborite tehnilist baasi, selleks aga raha puudub. Piiratud rahaliste vahendite puhul tuleb hoolikalt kaaluda, milliseid uuringuid ja katseid teha, näiteks kallite GMO-uuringute tegemine Eestis ei oleks otstarbekas.
Arutelu käigus viidati ka vajadusele töötada välja mullakaitse seadus.
Võttes kokku istungil arutatut, ütles komisjoni esimees Kalvi Kõva, et Eesti põllumajanduse konkurentsivõime tõstmiseks on tootjatel vaja teadlaste abi.
 

Tagasiside