Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasele (15.04.2014) istungile oli kutsutud sise- ja regionaalminister Hanno Pevkur, et saada ülevaade Siseministeeriumi regionaalvaldkonna plaanidest. Teise päevakorrapunktina arutati Vabariigi Valitsuse algatatud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE) Põllumajandusministeeriumi valdkonna seadustega seonduvaid muudatusettepanekuid. Ministeeriumist osalesid arutelul Pille Tammemägi, Ingrid Raidme ja Sigmar Suu.
 

Sise- ja regionaalminister nimetas nelja olulisema teemana Ida-Virumaa strateegia ja tegevuskava uuendamist, Kagu-Eesti programmi tegevuskava koostamist, rahvuslipu ja identiteedi temaatikat ning kohalike omavalitsuste ülesannete täpsustamist. Seniräägitud haldusreformist ja omavalitsuste liitmisest olulisemaks pidas minister KOVide teenuste ja võimekuse kaardistamist ning funktsioonide täpset määratlemist. Regionaaltoetuste osas on enamus perioodi 2007-2013 meetmetest lõppenud või lõppemas, 2014-2020 perioodi meetmete määruste väljatöötamine käib. Komisjon otsustas uue perioodi meetmeid ja toetusi arutada eraldi istungil.
Vaadati läbi eelnõule 573 SE ettevalmistatud üheksa muudatusettepanekut, millest enamus oli täpsustavat laadi ja tulenes normitehnika reeglitest. Komisjon toetas ettepanekuid ja need esitatakse majanduskomisjonile kui eelnõu 573 SE juhtivkomisjonile.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected]); Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside