Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasele (15.10.2012) istungile oli kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Komisjon sai ülevaate Põllumajandusministeeriumi valitsemisala 2013.a eelarvest ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 väljatöötamise käigust.

Põllumajanduse jaoks olulisimaks pidas minister võimalust maksta 2013.a täiendavaid otsetoetusi ehk riiklikke üleminekutoetusi, mida Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt võib järgmisel aastal maksta senistel tingimustel ja seniste reeglite järgi. Nendeks toetusteks on eelarvesse planeeritud 24,3 miljonit eurot. See aitab leevendada meie madalast otsetoetuse tasemest tulenevat ebavõrdset konkurentsi.
Positiivseks pidas minister ka seda, et eelarveläbirääkimiste tulemusena on EL toetuste kaasfinantseerimiseks kavandatavad summad eelarves Põllumajandusministeeriumi soovitud maksimaalses mahus.
Kuna Eesti on 2014. aastal Berliinis toimuva Rohelise Nädala (Grüne Woche) partnerriik, siis on selle ettevalmistamiseks järgmise aasta eelarves ette nähtud tavapärasest rohkem raha.
Probleemiks pidas Seeder, et eelarves ei ole raha täiendavate seirete, uuringute ja analüüside jaoks, samuti jäid välja summad, mis lisandusid käesoleva aasta eelarvesse eelnõu menetlemisel Riigikogus.
Minister vastas komisjoniliikmete arvukatele küsimustele.
Teise teemana käsitleti Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020. Minister andis ülevaate dokumendi väljatöötamise käigust. Moodustatud on MAK juhtkomisjon, kuhu kuuluvad erinevate ministeeriumide, maaülikooli, põllumajandusteadusasutuste ning põllumajandus- ja maaeluvaldkonna esindusorganisatsioonide esindajad. Juhtkomisjon on jõudnud kokkuleppele uue MAKi üldraamistiku ja prioriteetide osas, st milliseid maaelu arengu meetmeid järgmisel finantsperioodil rakendatakse. Moodustatud on meetmepõhised valdkonna töögrupid, mille ülesandeks on välja töötada konkreetsete meetmete rakendamise põhimõtted.
Pärast kava valmimist esitab ministeerium selle heakskiitmiseks Vabariigi Valitsusele ning seejärel Euroopa Komisjonile.
Maaelukomisjon hoiab end ka edaspidi MAKi väljatöötamisega kursis. Lepiti kokku, et komisjonis arutatakse kava kindlasti enne valitsusele esitamist.

Lisainformatsioon Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside