Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (12.05.2015) istungil andis Eesti Piimaliidu tegevdirektor Tiina Saron ülevaate Piimaliidu ajaloost, tegevusest ning piimandussektori üldisest olukorrast.

Ta märkis, et toiduainetööstuses moodustab piimatööstus märkimisväärse osa. Eestis toodetakse piima rohkem kui ära tarbitakse, mistõttu on sektor orienteeritud ekspordile. Olulisemateks ekspordi sihtriikideks on seni olnud Läti, Leedu ja Venemaa. Saron nentis, et Venemaa turg on hea, kuid kahjuks väga ebastabiilne. Pärast sündmusi Ukrainas ja ekspordi lõppemist Venemaale otsitakse uusi turge, kuid nende avanemine võtab aega. Uuele turule minek on kolmeastmeline protsess, millest kahel esimesel etapil on oluline osa riigil ja ettevõtja neid protsesse kiirendada ei saa. Saron tõdes, et sellistel juhtudel on väga tähtis, et sektoril oleks plaan kriisiolukordades tegutsemiseks ning see peab kajastuma ka Eesti piimanduse strateegias.

Külaline vastas komisjoniliikmete küsimustele, mis puudutasid piima eksporti, importi, uusi avanevaid turge ning teadus- ja arendustegevust piimanduse vallas. Ühiselt arutati piimasektori olukorda naabermaades, piimatööstuste kasumi kujunemist ning õiglast konkurentsi piimaturul. Komisjon oli seisukohal, et piimandussektor on edukas ja omab olulist rolli Eesti ekspordibilansis. Sektorit peab arendama tervikuna ning toetada tuleb piimatootjate ja töötlejate koondumist. Tõdeti, et arendamist ja kaasajastamist vajab eelkõige piima ümbertöötlev tööstus.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, Ivari.Padar@riigikogu.ee)

Tagasiside