Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esimese teemana Riigikogu XIII koosseisu maaelukomisjoni töös oli kavas kohtumine maaeluminister Urmas Kruusega (27.04.2015), et saada ülevaade ministeeriumi tööplaanidest.

Lisaks ministrile osalesid Põllumajandusministeeriumi asekantslerid Illar Lemetti ja Olavi Petron, toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev ning ministri nõunik Evelin Oras.

Minister tutvustas Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eesmärke ja prioriteete ning ministeeriumi tegevust kava elluviimisel. Ta andis valdkondade kaupa ülevaate arengukava fookustest ja muutustest võrreldes eelmise finantsperioodiga.

Komisjoniliikmetel oli rohkelt küsimusi seoses ühistegevuse toetamise, töötleva tööstuse investeeringumeetme ettevalmistamise, finantsinstrumendi, maaostu toetamise, kohaliku toidu tutvustamise ja Põllumajandusministeeriumi haldusala muutmisega. Samuti räägiti väikeettevõtluse toetamisest, võimalikust kütuseaktsiisi ja majutusasutuste käibemaksu tõusust, sigade Aafrika katku tõkestamisest ja piimakvoodi lõppemisest.

Minister andis ülevaate OÜ Rey seakasvatuse probleemide lahendamisest. Tõdeti, et kujunenud olukorda ja kehtivaid õigusakte tuleb põhjalikult analüüsida, et teha loomakaitse- ja teistes seadustes vajalikud muudatused. Suuremahuline loomapidamine ei saa olla kohaliku omavalitsuse ülesanne ning esmajärjekorras tuleb kompenseerida Kehtna valla tehtud kulud.

Lisaks arutati, kuidas korraldada loomade hooldamist taluniku kaitseväeteenistuses viibimise ajal. Sama probleemiga on pöördutud ka ministeeriumi poole ning teemat arutatakse. Komisjoniliikmed ja ministeeriumi esindajad olid üksmeelel, et kindlasti ei tohi luua pretsedenti, kus loomade hooldamise jm sarnaste tegevuste tõttu, mida pikemaks ajaks katkestada ei saa, vabastataks kutsealune kaitseväeteenistusest.

 

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside