Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasele istungile oli kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse. Koos temaga osalesid Maaeluministeeriumi kantsler Ants Noot  ja õigusosakonna juhataja Marika Kairjak.

Õigusosakonna juhataja andis ülevaate ministeeriumis ettevalmistamisel olevatest eelnõudest. Esimesel poolaastal on kavas Riigikantseleile esitada uue maaparandusseaduse eelnõu ning viis erinevate seaduste muutmise eelnõu. Aasta teises pooles peaksid valmima neli eelnõu, millest kolm valmivad koostöös Keskkonnaministeeriumiga. Lisaks tuleb enne suve kiireloomulistena menetleda kolm eelnõu – loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu, loomatauditõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu ning toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Minister tutvustas komisjonile ministeeriumi tööplaane. Soovitakse leida võimalusi, et muuta väikekäitlemisega tegelemine lihtsamaks ja vähendada bürokraatiat. Eestis on mahemaa osakaal suur, kuid mahetoodangut jõuab tarbijani vähe. Ministeerium soovib seda olukorda parandada. Lahendus tuleb leida juhtumitele, kus ettevõtja ei suuda oma loomi enam üleval pidada ning see kohustus läheb üle kohalikule omavalitsusele. Analüüsida tuleb sigade Aafrika katku tõttu rakendatud kõrgendatud bioohutusmeetmete tõhusust ning vähendada korjuste matmise vajadust. Aktuaalne on ka suurte loomade tsirkuses kasutamise reguleerimine. Käesoleval aastal plaanib ministeerium avada kõik maaelu arengu kava 2014-2020 meetmed.

Külalised vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Ühiselt arutleti erinevatel põllumajandust ja maaelu puudutavatel teemadel nagu kriisireguleerimine, ühistegevuse toetamine, karusloomakasvatuse tulevik, elusloomade transpordi nõuded, uute turgude avanemine, PRIA ja MESi tegevus, maaettevõtluse elavdamine, loomade karjatamine siseveekogude kaitsevööndis jpm.

Komisjoni esimees Ivari Padar rõhutas, et Põllumajandusministeeriumi ümbernimetamine Maaeluministeeriumiks peab muutma rõhuasetust tegevusvaldkonnas. Maaeluministeeriumi ülesanne on jälgida, et kavandatud haldusreform soodustaks maapiirkondade arendamist.

Komisjon soovis ministeeriumilt võrdlevat ülevaadet Balti riikide põllumajandus- ja maaelutoetuste kohta. Lisaks lepiti kokku, et mõne aja pärast arutatakse koos uue Veterinaar- ja Toiduameti juhiga kriisijuhtimise temaatikat, arvestades sigade Aafrika katku ohjeldamisega saadud kogemusi.

Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside