Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasele istungile oli taas kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse. Teemasid, mida käsitleti, oli mitu – läbirääkimised Euroopa Komisjoniga seoses põllumajanduse abipaketiga, turukorraldusmeetmed, olukord seakasvatuses, sealiha hinna muutused, kolmandast tsoonist pärit sealiha turustamine, metssigade küttimine, põllumajandustoetused naaberriikides ja maaelu arengukava Leader-meetme rakendamine.

Minister andis ülevaate läbirääkimistest Euroopa Komisjoniga ja märkis, et Komisjon otsustas toetada raskustesse sattunud Euroopa põllumehi abipaketiga, millest Eesti saab 7,56 mln eurot. Lisaks otsustas Vabariigi Valitsus eelarveläbirääkimiste käigus eraldada põllumeestele täiendavalt 7,6 mln, millest juhul, kui Euroopa Komisjon annab loa siseriiklikeks toetusteks, kavatsetakse käesoleval aastal välja maksta 3 mln. Minister kinnitas, et EL abipaketi toetus suunatakse eelkõige sügavasse kriisi sattunud piimasektorile, aga ka sealihakasvatajatele. Sigade Aafrika katkust põhjustatud tsoonide kehtestamise, nende tühistamise ja kolmandate tsoonide vahel sealihaga kauplemise lubamise kohta ei ole Euroopa Komisjon oma seisukohta veel andnud.

Komisjoniliikmed uurisid ka, kas ühtne pindalatoetus suudetakse välja maksta veel käesoleval aastal. Minister kinnitas, et on tehtud investeeringuid PRIA suutlikkuse tõstmiseks ja liigutakse aasta lõpus väljamaksete tegemise graafikus.

Leader-meetme osas tõstatati küsimus seoses kohaliku arengu strateegia rakendamise toetuse arvestamisega juhul, kui tegevuspiirkonnas asub üle 4000 elanikuga vallasisene linn. Minister lubas seda kriteeriumi täpsustada. Komisjon otsustas, et Leader-temaatikat arutatakse põhjalikumalt edaspidi.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside