Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasele (10.09.2013) istungile olid kutsutud Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi esindajad, et arutleda komisjonile saadetud pöördumises väljatoodud probleemide ja ettepanekute üle. Istungil osalesid seltsi juhatuse esimees Aldo Vaan, juhatuse liige Kalmer Visnapuu ja seltsi liige Targo Pikkmets. Selgitusi jagas Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.
Lihaveisekasvatajatele teeb muret, et maaelu arengukavas 2014-2020 väheneb mahepõllumajanduse meetme toetus püsirohumaa hektari kohta ligikaudu kolm korda.

Ehkki loomühiku kohta makstav toetus kasvab, ei kompenseeri see hektaripõhise toetuse langust. Seetõttu väheneb toetus mahelihaveiste kasvatajatele ligikaudu poole võrra. Lisaks teevad lihaveisekasvatajad ettepaneku lisada loomade heaolu meetmesse karjatatavad lihaveised.
Toomas Kevvai märkis, et tingimustes, kus EList tulevad toetusrahad on piiratud, tuleb paika panna eesmärgid ja prioriteedid. Kui me soovime, et toidulauale jõuaks rohkem maheköögivilja, siis ongi eelistatud maheköögiviljakasvatajad. Lihaveisekasvatajate toetused olid käesoleval perioodil kõrgemad seetõttu, et sektor alles alustas oma tegevust. Tänaseks peaks rohkem tulu tulema juba toodangu turustamisest. Ta lisas, et toetuste määrad ei ole lõplikult paika pandud, arutelu jätkub 16. septembril põllumajanduse ja maaelu arengu nõukogus, kus on esindatud ka lihaveisekasvatajad.
Komisjon otsustas saata põllumajandusministrile kirja, et juhtida tähelepanu Lihaveisekasvatajate Seltsi pöördumises tõstatatud probleemidele.
Teise päevakorrapunktina jätkati komisjoni eelmisel istungil alustatud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu ettevalmistamist. Otsustati algatada küsimuse arutelu ja teha juhatusele ettepanek panna see täiskogu 26. septembri istungi päevakorda. Arutelul planeeritakse teha kolm ettekannet: põllumajandusministri, Eesti Maaülikooli esindaja ja maaelukomisjoni esindaja poolt.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee)
 

Tagasiside