Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjoni tänasele (13.02.2014) istungile oli kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. Arutati põllumaade kasutusvaldusesse andmise ja rentimise, maa hindamise, keskkonnatasude ning keskkonnatoetuste teemadel. Lisaks ministrile osalesid istungil ministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus ja Maa-ameti peadirektor Raivo Vallner.
 

Raivo Vallner andis ülevaate põllumajandusmaade rendile andmisest ja kasutusvaldusest. Maa-ametil on olemas ülevaade kogu Eesti kinnisvaratehingutest (ost-müük). Komisjoniliikmed avaldasid arvamust, et võiks olla ka rendihindade ja maade register, mis kajastaks nii riigile kuuluvate kui ka eraomandis olevate maade rendihindu.
Viimane maa korraline hindamine toimus 2001. aastal ning ministri sõnul järgmist plaanis ei ole. Pigem oleks mõistlik võtta kasutusele uus infotehnoloogiline lahendus, mille puhul maa hind mingi piirkonna jaoks arvutatakse automaatselt tehingustatistika alusel. Maa-ametil on selleks valmisolek olemas, kuid andmebaasi kantud andmete täpsustamiseks tuleb teha koostööd kohalike omavalitsustega.
Räägiti ka looduskaitsealade kaitse-eeskirjade kehtestamisest ning sihtkaitsevööndites asuvate maade omanikele saamata jäänud tulu kompenseerimisest. Minister kinnitas, et uusi looduskaitsealasid ei moodustata. Käimas on olemasolevate alade kaitse-eeskirjade läbivaatamine ja ühtlustamine. Ta kutsus eeskirjade avalikustamise protsessis aktiivselt kaasa rääkima, sest erinevate poolte koostöös saavutatakse parimad tulemused. Saamata jäänud tulu kompenseerimise osas on valitsuses perioodiks 2014-2020 kokku lepitud, et seda makstakse maaelu arengukava NATURA toetustest. Arengutest ja perspektiividest pärast 2020. aastat on praegu veel vara rääkida.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside