Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (11.02.2013) istungil oli päevakorras kaks teemat: esiteks kohtumine Euroopa Parlamendi liikme Ivari Padariga, kes andis ülevaate 2014-2020 eelarve läbirääkimistest ning 7.02 Ülemkogul tehtud otsustest. Koos Padariga osalesid istungil tema assistendid Katrin Puhm ja Andri Maimets. Teiseks vaadati läbi Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõule (352 SE) tehtud muudatusettepanekud. Arutelul osalesid regionaalminister Siim Valmar Kiisler, regionaalarengu osakonna õigusnõunik Olivia Taluste ja kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik Ave Viks ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter.

Ivari Padar andis ülevaate järgmise finantsperioodi eelarve läbirääkimistest ning otsetoetustega seonduvast. Ta hindas viimasel Ülemkogul saavutatud tulemust väga positiivseks. Eesti põllumeestele makstavad otsetoetused kasvavad aastaks 2020 75%-ni EL keskmisest ning juurde anti sihtotstarbeline raha selleks, et 2014. aastal, kui liikmesriik ise ei saa enam täiendavat otsetoetust juurde maksta, otsetoetuste kogusumma tänavuse aastaga võrreldes ei langeks. Maaelu arengu summa veel Euroopa Komisjonis lõplikult kinnitatud veel ei ole, kuid kindel on, et otsetoetuste kasv ei tule maaelu arengu vahendite arvelt. Ka rohestamise osas on liigutud paindlikuma lahenduse poole, kuid ka selles osas lõplikku otsust veel pole.

Üheks olulisemaks teemaks ühise põllumajanduspoliitika põhimõtete juures on olnud aktiivse põllumajandustootja määratlemine, et teha vahet nö niitjatel ja tegelikel tootjatel. EL ei ole suutnud selles osas üldist regulatsiooni kehtestada ning jätab määratluse liikmesriikide pädevusse.
Lisaks ühist põllumajandust puudutavatele otsustele märkis Padar positiivsena ära ka raha eraldamise Rail Balticale ja Eestile soodsad arengud ühtekuuluvuspoliitikas.

Eelnõule 352 SE esitasid muudatusettepanekuid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Reformierakonna ja IRL fraktsioonid. Siseministeerium algataja esindajana tegi seaduse jõustumist puudutava muudatuse.
Pikemalt arutleti ühistranspordiseaduse § 15 täiendamist lõikega 6, mis reguleerib ühinemise tulemusena senise maakonnaliini asemele tekkiva vallasisese liini rahastamist ja avaliku teenindamise lepingu sõlmimist. Mõlemad ministeeriumid olid komisjonile esitanud oma sõnastuse selle sätte kohta, kompromissile ei olnud nad jõudnud. Arutelu tulemusena oldi ühisel arvamusel, et sellise liini rahastamine peaks toimuma riigieelarvest, kuid kas sihtotstarbelise toetusena KOVile või maavalitsuse kaudu, selles ühisele seisukohale ei jõutud. Lepiti kokku, et eelnõu komisjonipoolse ettekandja Aivar Koka eestvedamisel püüavad fraktsioonide esindajad jõuda kompromissile ning selle ettepaneku juurde tullakse tagasi komisjoni 14.02 istungil.
Komisjon ei toetanud SDE fraktsiooni ettepanekut loobuda saartele tehtavast erandist, et ühinevad omavalitsused ei pea omama ühist piiri. Täielikult arvestati ettepanekuid, mille kohaselt peaks maavanem osalema nõuandvas rollis ühinemisprotsessi algusest peale ning mis sätestasid hüvitise maksmise ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste volikogude esimeestele, vallavanematele ja linnapeadele, kes pärast ühinemist ei osutu valituks või määratuks nimetatud ametikohtadele. Toetati ka ühinemistoetuse määra tõstmist 40 eurolt inimese kohta 50-le ning miinimumsumma tõstmist seniselt 128 tuh eurolt 150 tuhandele ja maksimumi tõstmist seniselt 256 tuhandelt 400 tuhandele.
Et kõigi ühinemiseks vajalike toimingutega jõutaks enne kohaliku omavalitsuse valimisi valmis, otsustati viia eelnõusse muudatus, mille kohaselt jõustuks seadus järgmisel päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Komisjon jätkab eelnõu 352 SE arutelu 14.02 istungil.

Lisainfo: Aivar Kokk (tel 631 6623, [email protected]), Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected])

Tagasiside