Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon jätkas eelmisel nädalal AS Sagro külastusel alustatud arutelu puu- ja köögiviljakasvatuse teemadel. Tänasele (24.09.2012) istungile olid kutsutud Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin, juhatuse liige Kalle Reiter ja puuviljanduskomisjoni esimees Väino Eskla ning Põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Mai Talvik.
Aiandusliidu esindajad andsid ülevaate puu- ja köögiviljakasvatusest avamaal ning katmikaladel, sektori probleemidest ja ettepanekutest, mida riik sektori arvates olukorra parandamiseks tegema peaks. Mai Talvik rääkis toetustest, mida puu- ja köögiviljakasvatajatel sel finantsperioodil on olnud võimalik taotleda, milliseid toetusi on välja makstud ning millist abi oleks reaalselt võimalik sektorile anda.
 

Arutelust selgus, et paraku on sel finantsperioodil võimalused aiandussektori toetamiseks peaaegu olematud. Ka ei saa aiandussektor loota täiendavale toetusele ehk top-up’ile, mida Euroopa Komisjoni otsusega järgmisel aastal veel nn riikliku üleminekutoetusena maksta võib, kuna üleminekutoetuse reeglid peavad jääma samaks, mille alusel praegu täiendavat otsetoetust makstakse. Kui tänased puu- ja köögiviljakasvatajad suudavad oma tootmise veel säilitada, siis leevendust peaks tooma uus finantsperiood koos uue maaelu arengu kavaga, mille ettevalmistamisse on kaasatud ka aiandussektori esindajad. Maaelukomisjon soovis end uue maaelu arengu kava väljatöötamise käiguga kursis hoida ning kutsuda ministeeriumi esindajaid komisjonile sellest ülevaadet andma. Samuti sooviti põhjalikumalt käsitleda katmikalade maakasutuse sihtotstarbe teemat.

Lisainformatsioon Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected]); Raimond Strastin (mob 525 9744, [email protected])
 

Tagasiside