Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel maaelukomisjoni istungil andsid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimees Ülari Alamets, ettevõtluskeskkonna divisjoni direktor Monica Hankov ja arenduskonsultant Birgit Maasing ülevaate regionaalprogrammide rakendamisest ning saadud kogemustest, mida võiks järgmiste programmide kavandamise juures arvestada. Omapoolse kommentaariga täiendas ülevaadet Siseministeeriumi regionaalpoliitika osakonna nõunik Madis Kaldmäe. 

Käivitunud on neli piirkondlikku programmi: Setomaa arengu programm, Kihnu regionaalprogramm, Peipsiveere programm ja Väikesaarte programm. Kõik need programmid on oma iseloomult küll erinevad, kuid nende ühiseks eesmärgiks on olnud võimaldada säilitada piirkondlikku omapära ja elujõudu ning arendada ettevõtluskeskkonda.

Koos külalistega arutleti tulevikuperspektiivide ja võimalike arengusuundade üle. Ühine arvamus oli, et piirkondlikud programmid peaksid laienema ja need peaksid arvestama eelkõige piirkondade arenguvajadusi. Seni rakendatud väikesemahulised piirkondlikud toetusprogrammid on andnud selleks hea kogemuse ja mudeli. M.Kaldmäe märkis, et eelkõige tuleks selgeks teha, kas jagada kogu Eesti piirkondadeks või aidata mingeid piirkondi järgi ning millistel alustel (arvestades ajaloolis-kultuurilisi, omavalitsuste, maakondade või muid piire) piirkondadeks jagamine peaks toimuma. Avaldati arvamust, et võiks olla nii üle-eestilisi kui ka piirkondlikke programme. Otsustele peaks eelnema põhjalik analüüs. Üle tuleks vaadata regionaalarengu strateegia.

K.Kõva märkis oma lõppsõnas, et oli väga asjalik diskussioon  ja lubas, et see ei jää komisjonis ka mitte viimaseks.

 

Tagasiside