Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna (22.04.2014) arutas komisjon veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE) ning ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE). Istungil osalesid Pille Tammemägi Põllumajandusministeeriumist, Mait Klaassen, Ülle Jaakma, Andres Aland ja Toomas Orro Eesti Maaülikoolist ning Eesti Loomaarstide Ühingu president Priit Koppel.
 

Eelnõuga 621 SE viiakse veterinaarkorralduse seadusesse olulised muudatused, mis tagavad loomaarsti kutse jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi. Olulisemateks meetmeteks selle eesmärgi saavutamisel on vähemalt üks kord viie aasta jooksul toimuv täiendõppekoolitus ning kolmandatest riikidest tulnud veterinaaride diplomite ja veterinaarõppe õppekavade vastavuse hindamine Eesti Maaülikoolis. Priit Koppel märkis, et eelnõuga saavutati osapooli rahuldav tulemus.
Tähtsaks muudatuseks on ka termini „veterinaararsti tegevusluba“ asendamine terminiga „veterinaararsti kutsetegevuse luba“ selleks, et eristada seda majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatud mõistest „tegevusluba“.
Komisjon vaatas läbi ja kiitis heaks kolm muudatusettepanekut. Plaanis on ümardada ka veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse ja kutsetegevust kinnitava tõendi taotluse läbivaatamise eest võetavaid riigilõivusid, kuid enne sellesisuliste muudatusettepanekute tegemist konsulteerib komisjon Rahandusministeeriumi ja rahanduskomisjoniga.
Teise punktina arutati ülikooliseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (627 SE). Eelnõu eesmärgiks on sätestada loomaarstiõppe kliinilise õppe lisarahastamise alused ja tingimused selleks, et tagada loomaarstiõppe kvaliteet, jätkusuutlikkus ja rahvusvaheline tunnustus. Teema on aktuaalne olnud pikka aega. Ka teiste riikide praktika näitab, et rahvusvaheliselt aktsepteeritud veterinaarõpe on kallis ning kliinilise õppe läbiviimist rahastatakse täiendavalt. Eelnõu ettevalmistamisel toimusid arutelud erinevate ministeeriumide ja Maaülikooli vahel ning väljapakutud kava kohaselt võiks kliinilist õpet lisarahastada Põllumajandusministeeriumi eelarvest.
Arutelu tulemusena otsustas komisjon küsida eelnõu 627 SE kohta arvamust kultuurikomisjonilt ja rahanduskomisjonilt kui vastavalt ülikooliseadust ja riigieelarve seadust menetlevatelt komisjonidelt. Samuti sooviti kohtuda rahandusministri ning haridus- ja teadusministriga.
Eelnõu 627 SE komisjonipoolseks ettekandjaks määrati Kalev Lillo.

Lisainfo
eelnõu 621 SE osas: Terje Trei (tel 513 8738, Terje.Trei@riigikogu.ee); Ülle Särgava (tel 631 6503, Ylle.Sargava@riigikogu.ee)
eelnõu 627 SE osas: Kalev Lillo (tel 631 6558; Kalev.Lillo@riigikogu.ee); Ülle Särgava (tel 631 6503, Ylle.Sargava@riigikogu.ee)
 

Tagasiside