Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (17.02.2014) istungil arutas komisjon uuendtoidu, loomade kloonimise ja kloonitud loomadest saadud toidu turulelaskmise EL õigusaktide eelnõude paketti ja Valitsuses heakskiidetud Eesti seisukohti selle suhtes. Selgitusi jagas Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev.
 

Eesti toetab uuendtoidu kasutamiseks loa andmise süsteemi lihtsustamist, mille tulemusena kiireneb loa menetlus, kasvab kompetents ja lihtsustub kolmandatest riikidest pärineva traditsioonilise toidu turulelaskmine. Uuendtoidu individuaalne luba muutub tootepõhiseks üldloaks, mistõttu paraneb väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ligipääs turule.
Põllumajandusloomade – veiste, hobuslaste, sigade, lammaste ja kitsede kloonimist ning kloonitud loomadest saadava toidu turulelaskmist käsitlevate direktiividega keelatakse toidu või loomsete saaduste saamise eesmärgil peetavate loomade kloonimine ning kloonloomade ja embrüote, samuti ka kloonloomadelt saadud toidu turulelaskmine. Samas on Eesti seisukohal, et kloonloomade traditsiooniliselt paljundatud järglastelt pärineva toidu turulelubamise piiramine ei ole põhjendatud, kuna see võib oluliselt suurendada administratiivset koormust. Sellise toidu ja tavatoidu eristamine on väga keeruline ning kloonimise andmete jälgimine praktiliselt võimatu.
Maaelukomisjon otsustas toetada valitsuses heakskiidetud seisukohti. Avaldati ka arvamust, et mahetootmise kaitsmiseks oleks tarvis kloonimisega seonduvat tõhusamalt reguleerida.

Lisainfo Aivar Kokk (tel 503 0954, [email protected]); Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected])
 

Tagasiside