Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel istungil oli päevakorras kaks teemat: taimekaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE) ning maaelu arengu kava LEADER-meetme rakendumine.

Esimesena arutasime koos Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Tambet Sovaga eelnõu 105 SE muudatusettepanekuid. Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega teised komisjonid eelnõule muudatusettepanekuid ei esitanud, maaelukomisjon koostöös eelnõu algataja esindaja – Põllumajandusministeeriumi spetsialistidega olid sõnastanud kokku 10 muudatust. Arutelu käigus lisandus veel üks ettepanek, mis puudutas taimekaitsevahendi turulelaskmise toimingute eest tasutavat riigilõivu. Komisjon toetas ettepanekut ümardada riigilõivud allapoole täiseurodeni. Enamus muudatusettepanekutest olid teksti täpsustavad ja redaktsioonilised, et parandada seaduse loetavust ja vältida mitmeti tõlgendatavust.

Teise teemana käsitlesime LEADER-meetme rakendumist ja perspektiive järgmisel eelarveperioodil. Istungil osalesid MTÜ Partnerid tegevjuht Mare Sikkut, MTÜ PAIK juhataja ja LEADER Foorumi kõneisik Aivar Niinemägi, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja Krista Kõiv ning maaelubüroo juhataja Ave Bremse ja Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja Henno Nurmsalu.
Maaelu arengu kava LEADER-meetme rakendamine on Eestis läinud edukalt. Tänaseks on 99,99% Eesti maapiirkonnast hõlmatud LEADER-tegevusgruppidega, välja jäävad vaid Vändra alev ja Piirissaare vald. Tegevusgruppe on kokku 26. Esimesed projektitaotluste vastuvõtud kuulutasid tegevusgrupid välja 2009.a jaanuaris, käesoleva aasta augusti lõpu seisuga oli heaks kiidetud 3790 projekti kogusummas 38,2 mln  eurot. Lõviosa taotlustest moodustavad  mittetulundussektori projektid (73%), kuid pidevalt kasvab ka ettevõtjate projektide arv. Kõige enam toetusi on läinud külade uuendamiseks ja arendamiseks (keskmiselt 60%). Eesti LEADER-tegevusgruppidel on olnud suur huvi rahvusvaheliste koostööprojektide vastu. Hetkel on koostööprojekte 13. Peamiseks partnerriigiks on Soome.
Muredest rääkides toodi välja omafinantseerimiseks vahendite leidmisega seotud probleemid. Ainus võimalus on võtta laenu pangalt, kuid selleks on vaja tagatisi. MESil enam omafinantseeringute jaoks vahendeid ei ole.

Probleeme ennustatakse järgmise eelarveperioodi 2014-2020 esimeseks aastaks, kui LEADER-meetmete rahastamine võib katkeda, sest eelmise perioodi toetused on lõppenud ja järgmise omad pole veel alanud. Ministeeriumil soovitati otsida võimalusi olukorra lahendamiseks.

Tagasiside