Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (03.11.2014) istungil oli arutusel riigilõivuseaduse eelnõu (725 SE). Arutelu oli ajendatud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) kirjast rahanduskomisjonile. Pöördumises väljendati muret riigilõivuseaduse eelnõus kavandatud Põllumajandusministeeriumi valitsemisala toimingute eest tasutavate riigilõivude tõusu üle. Istungil osalesid Toomas Kevvai ja Sigmar Suu Põllumajandusministeeriumist, Iris Põldma Rahandusministeeriumist ning EPKK ja põllumajandustootjate esindajad Kalev Kreegipuu, Mai Tooming, Madis Ajaots ja Jaak Läänemets.
 

Kalev Kreegipuu tõi välja põhilised probleemid seoses uue riigilõivuseadusega. Põllumeestele ei ole selged põhjused, miks riigilõivu tõstetakse. Samuti on nad nördinud, et neid eelnõu väljatöötamisse ei kaasatud. Riigilõivumäärade tõstmine on kavandatud põllumeeste jaoks väga raskele ajale – hindade langus turul, Venemaa sanktsioonid. Eelnõu näeb ette seemne sertifitseerimise eest tasutava riigilõivu olulise kasvu. Varasem kogemus on näidanud, et selline muudatus vähendab oluliselt sertifitseeritud seemne pakkumist. See aga ei ole kooskõlas Eesti teraviljakasvatuse arengukavaga. Jaak Läänemets lisas, et põllumajandusturg on praegu väga tundlik ning igasugune maksude tõstmine või sisendite hindade tõus võib olla saatuslike tagajärgedega.
Ministeeriumide esindajad põhjendasid riigilõivu tõstmist vajadusega muuta reaalset olukorda, kus Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti järelevalvetoimingute maksumusest katab riigilõivust saadav tulu vaid viiendiku. Ülejäänud 80% tuleb riigieelarvest. ELs on käsil kogu toiduahela paketi seadusandluse uuendamine ning seal on üldine lähenemine, et tootjalt ja riigieelarvest saadavad summad peaksid olema ligikaudu võrdsed. Praeguse eelnõu kohaselt tuleks tootjal katta ligikaudu 40% järelevalve kulust. Iris Põldma lisas, et kui vaadelda kõiki valdkondi, siis peaks riigilõivust saadav tulu katma järelevalvetoimingute kulu 100 protsendiliselt. Eelnõuga ettenähtud 40% olevat juba niigi suur vastutulek põllumajandussektorile.
Põllumajandusministeeriumi esindajad möönsid, et kuna eelnõu ettevalmistajaks oli Rahandusministeerium, siis Põllumajandusministeeriumi osa sektori kaasamisel oli tõepoolest vähene, kuid juba lähipäevil on kavas kohtuda põllumeestega ja teemat arutada.
Komisjoni esimees Kalvi Kõva räägib EPKK ettepanekute arvestamise võimalustest rahanduskomisjoni kui riigilõivuseaduse eelnõu menetlemise juhtivkomisjoni esimehega.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside