Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon arutas täna teenuste kättesaadavust maapiirkondades. Istungil osalesid regionaalminister Siim Valmar Kiisler ja Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok.

Tõdeti, et inimeste soovi ja võimaluse maal elada määrab ära töökohtade olemasolu. Üheks lahenduseks siin võiks olla kaugtöö ja nn riigimajade loomine maakondades. Riigiasutustes, kus töö iseloom seda võimaldab, võiksid mõned töökohad asuda maapiirkonnas ja töö toimuks interneti või muude sidekanalite abil. Riik võiks olla siin ettevõtjatele eeskujuks. Kahjuks puudub riigil laiem kava selliste töökohtade loomiseks, senine praktika on jäänud pigem ühekordseks projektiks. Komisjoni esimehe Kalvi Kõva sõnul on maainimese jaoks oluline riigi kohalolek, seetõttu on avaliku teenuse kättesaadavus ja kaugtöökohtade olemasolu maapiirkonnas vajalik. Minister selgitas, et vajadus riigi nn vahetu letiteenuse järele langeb, enam kasutatakse e-teenuseid. Riigiasutuste puhul on kriteeriumiks pigem tööhõive ja töökohad maal kui teenuse kättesaadavus. Maainimese jaoks on kohaliku omavalitsuse teenus riigiteenusest olulisemgi.

Komisjoni huvitas, kas erinevad ministeeriumid arvestavad oma tegevuses regionaalarengu vajadusi. Minister nentis, et horisontaalne koostöö ministeeriumite vahel jätab soovida kõigis valdkondades, mitte üksnes regionaalpoliitikas.

Minister tutvustas komisjonile 2012. aastal Põlva, Valga ja Võru maakonnas käivituvat teenuskeskuste toetusskeemi. Toetusskeemi eesmärgiks on parandada teenuste kättesaadavust maapiirkondades ning parandada seeläbi inimeste elukvaliteeti ja äärealade jätkusuutlikku arengut. Toetus on projektipõhine, seda saavad taotleda kõik äriühingud, füüsiliselt isikust ettevõtjad ning vabaühendused, mis ei ole avaliku sektori valitseva mõju all. Toetatavates teenuskeskustes peab projekti jooksul olema võimalus osta toidu- ja esmatarbekaupu, kasutada avalikku internetipunkti või WiFi leviala teenust ning tasuda teenuskeskuses osutavate teenuste eest kaardimaksega. Täiendavalt võib teenuskeskus osutada või vahendada ka kõiki muid kohalikele elanikele suunatud teenuseid, mille jaoks nähakse piirkonnas vajadust.
Kagu-Eestis käivitatav teenuskeskuste toetusskeem on pilootprogramm, mille põhjal hinnatakse, kas selline skeem õigustab ennast ning kas seda oleks otstarbekas rakendada kogu Eestis.

Komisjon oli seisukohal, et riik peab andma tugeva positiivse sõnumi maal elamiseks, luues võimalusi kaugtööks, soodustades ja toetades ettevõtlust maapiirkondades.
 

Tagasiside