Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (17.09.2012) istungil tutvustasid Piimaliidu tegevjuht Tiina Saron ning Põllumajandusministeeriumi välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Ruve Šank meile Eesti piimanduse strateegiat 2012-2020. Šanki sõnul eristab piimastrateegiat teistest samalaadsetest asjaolu, et dokumendi väljatöötamise initsiaatoriks oli sektor ise ning seetõttu oli koostamisse kaasatud peale suurkaubanduse kõik ahela lülid – tootjad, töötlejad, tarbijad. See annab alust loota tulemuslikumat dialoogi piimatootmisketi osaliste vahel ka edaspidi. Strateegia eesmärgiks on Eesti piimatootmise ja -töötlemise mahu suurendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine aastaks 2020.

Piimandus on Eesti jaoks väga oluline põllumajandusharu – iga kolmas euro, mis põllumajanduse kaudu maapiirkonda jõuab, tuleb piimast. Piimanduse jätkusuutlikkust saab tagada üksnes konkurentsivõime tõstmise kaudu. Selleks on vaja teha koostööd põllumajandusteadlastega. Toodetud piimale tuleb anda suurem lisandväärtus. Kuna Eesti on väike, siis konkureerimaks naabritega, on väga oluline ühistegevus ja vertikaalne koostöö nii väike- kui suurtootmise puhul.
Tiina Saron andis ülevaate piimasektori olukorrast ja arengusuundumustest. Ta juhtis tähelepanu faktile, et toorpiima väljavedu Eestist on viimastel aastatel suurenenud. Päevas viiakse välja ca 400 tonni piima, so 20% päevasest piimatoodangust. Kasulikum oleks väärindada toodetud piim kohapeal, kuid selleks ei jätku Eesti töötlejatel võimsust. Piimatootmise ja -töötlemise kontsentreerumine on paratamatu, kuid siiski peaksime säilitama proportsiooni, kus 90% toodetud piimast läheks suurtootmisesse ja ülejäänu jääks kohalikule tarbijale.

Lisainformatsioon Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside