Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänase (8.04.2013) istungi teemaks oli omavalitsusreform. Istungil osalesid regionaalminister Siim Valmar Kiisler, ministri nõunik Taavi Linnamäe ning Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik Ave Viks. Minister andis ülevaate omavalitsusreformi ettevalmistamisest, toimunud aruteludest ning edasistest plaanidest.

Möödunud aasta oktoobris esitas Siseministeerium erakondadele, põhiseaduslikele institutsioonidele, sotsiaalpartneritele ja erinevatele huvigruppidele arutamiseks ja valikute tegemiseks omavalitsusreformi kuus varianti: Minivaldade Eesti, Omavalitsusliitude Eesti, Kahetasandiline Eesti, Kihelkondade Eesti, Tõmbekeskuste Eesti ja Maakondade Eesti. Ligikaudu 80le väljasaadetud küsimustikule laekusid vastused 67 organisatsioonilt. 45% vastanutest leidis, et muudatused on vajalikud, kuid oma eelistusi välja ei pakkunud. 67% neist, kellel oli oma mudelieelistus olemas, toetas Tõmbekeskuste Eesti varianti ning seda pooldati valdavalt ka avalikel aruteludel. Selle mudeli põhjal määratleb riik tõmbekeskused, mille ümber toimub vabatahtlik ühinemine. Hinnanguliselt tekiks Eestis 30-50 omavalitsust. Tõmbekeskuste nimekiri peaks maakondade ettepanekute põhjal valmima 2013. aasta sügisel ning aasta lõpuks kavandab ministeerium omavalitsusreformi elluviimise seaduse vastuvõtmise, mille põhjal reform läbi viiakse.
Komisjoni hinnangul on omavalitsusüksuste ühinemiseks vajalikud seadused olemas, viimati muudeti Eesti territooriumi halduskorralduse seadust ja kohalike omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadust, mis veelgi soodustas KOVide vabatahtliku ühinemist.
Samuti pidas komisjon oluliseks, et kõigi ülesannete jaoks, mille riik kohalikule omavalitsusele paneb, oleks olemas ka riigipoolne finantseerimine. Vastasel juhul tuleb mõne aja möödudes taas tõdeda, et kohalikud omavalitsused ei ole jätkusuutlikud ega suuda täita neile pandud kohustusi.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])

Tagasiside