Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (19.05.2014) istungil oli päevakorras Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu (647 SE). Istungil osalesid Siim Valmar Kiisler eelnõu algataja esindajana ning Siseministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets.
 

Kuna IRLi fraktsiooni algatatud eelnõu näol on tegu juba eelmise valitsuse ajal Siseministeeriumis koostatud eelnõuga, mida oli maaelukomisjonile ka varem tutvustatud, andis Siim Valmar Kiisler vaid lühikese ülevaate eelnõust ja seletuskirjast. Eelnõu eesmärgiks on luua pärast 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisi elujõuline ja terviklik kohalike omavalitsuste struktuur, mis tagaks elanikele kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse. Eelnõu koostamise aluseks on tõmbekeskuste mudel, st et pärast ühinemist kattub omavalitsuse territoorium suurema osa seal elavate inimeste toimepiirkonnaga ning koosneb vähemalt ühest tõmbekeskusest ja selle tagamaast. Ühinenud omavalitsuse elanike arvuks nähakse ette üldjuhul vähemalt 5000 inimest.
Vabariigi Valitsus otsustas oma istungil 15.05.2014, et ei toeta IRLi fraktsiooni algatatud eelnõu. Väino Tõemets selgitas põhjusi, miks eelnõu ei toetata. Ta tõi välja, et eelnõu ei arvesta rahvastiku paiknemises ja kogukonna kujunemises toimunud põhimõttelisi muutusi. Eelnõu ei lahenda riigi keskvalitsuse ja kohalike omavalitsusüksuste vahelisi olulisi probleeme, jätab määratlemata kohalike omavalitsuste ülesanded ning ei esita nende ülesannete täitmiseks vajalikku rahastamismudelit. Praegune valitsuskoalitsioon on eesmärgiks võtnud analüüsida kohalike omavalitsuste funktsioone ja võimekust ning töötada 2015. aastaks välja omavalitsusreformi kava, mis määratleks üheselt, millisel tasandil milliseid ülesandeid täidetakse ja kuidas nende ülesannete täitmist rahastatakse.
Komisjon otsustas saata eelnõu täiskogu päevakorda 10.06.2014 ning enne seda arutada eelnõu veelkord koos Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajatega.
Eelnõu komisjonipoolseks ettekandjaks määrati Kalev Lillo.

Lisainfo Kalev Lillo (tel 631 6558; [email protected]); Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected])
 

Tagasiside