Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Möödunud aasta novembris esitas MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus Riigikogule üle kümne tuhande toetusallkirjaga pöördumise, mis käsitleb karusloomakasvanduste keelustamist Eestis. Riigikogu juhatus suunas pöördumise edasi maaelukomisjonile.

Komisjoni tänasele (26.01.2015) istungile olid kutsutud MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus, Põllumajandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Loomuse esindaja Kristina Mering andis ülevaate pöördumises väljatoodud teemadest ja asjaoludest, mis ajendasid pöördumist koostama. Samuti tutvustas ta nende riikide kogemusi, kus karusloomakasvandused on juba kas osaliselt või täielikult keelustatud. Kõikides näitena väljatoodud riikides on keelustamise põhjendus olnud sarnane: karusloomakasvanduses ei ole võimalik tagada metsloomadele vajalikke elutingimusi ja karusnahkade näol on tegemist tänapäeval ebavajaliku luksuskaubaga.
Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai tõi välja keelustamise teise tahu – tootmise kõrval on vaja tähelepanu alla võtta ka tarbimine. Kui tarbimine on lubatud ja nõudlust jätkub, siis juhul kui tootmine on siin keelustatud, tehakse seda mõnes teises riigis, kus võib-olla nõuded farmidele ja järelevalve ei ole piisavalt ranged. Samuti toob farmide sulgemine kaasa kompensatsiooninõuded ja sotsiaalsed probleemid seoses töökohtade kadumisega. Tarvis on analüüsida, kuidas mõjub ühe või teise stsenaariumi rakendumine karusloomakasvanduste keelustamise või ka nende jätkamise korral.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Merike Linnamägi andis ülevaate keskkonnaalastest õigusaktidest, mis puudutavad karusloomakasvandusi ja mille eesmärgiks on eelkõige vältida võõrliikide sattumist loodusesse.

Arutati ka muude põllumajandusloomade pidamise tingimusi ja heaolu tagamist. Külalised vastasid komisjoniliikmete küsimustele.

Komisjon otsustas, et teema on oluline ja arutelu tuleb jätkata. Käesoleva aasta kevadel, kui Riigikogu uus koosseis on alustanud tööd, korraldatakse avalik istung, kus osalevad kõigi huvipoolte esindajad. Samuti tegi komisjon ettepaneku Põllumajandusministeeriumile koostada ülevaade karusloomakasvatusest Eestis.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee)

Tagasiside