Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel istungil arutati kahte Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse eelnõu – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE) ja veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE).

Kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga soovitakse parandada seaduse rakendamisel ilmnenud probleeme ning viia seadus kooskõlla Euroopa Komisjoni uute õigusaktidega. Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna juhataja Ain Soome andis ülevaate muudatustest ja vastas komisjoniliikmete küsimustele. Olulisemaks on tootjaorganisatsiooni tunnustamise tingimuste muutmine, mille kohaselt peab edaspidi olema tunnustatava tootjaorganisatsiooni majandustegevus seotud majanduslikult oluliste liikide püüdmise või kasvatamisega. Majanduslikult oluliste liikide loetelu kehtestab eelnõu kohaselt maaeluminister määrusega. Sellesse nimekirja arvatakse kalaliigid, mille aastane püügi- või müügimaht on vähemalt 200 tonni.

Muutub ka tootmis- ja turustuskava toetuse menetleja. Maaeluministeeriumi asemel saab selleks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. Ministeeriumi esindaja sõnul on teema Ametiga läbi räägitud ning probleeme tekkinud pole. Ametil on olemas ka lisaressurss täiendavate ülesannete täitmiseks.

Samuti reguleeritakse eelnõuga kalamajandusliku riigiabi andmist ja sätestatakse riigiabi taotluse rahuldamata jätmise alused. Ühiselt arutleti tootjaorganisatsiooni tegevuse ja ausa konkurentsi põhimõtete üle. Ain Soome selgitas, et EL ühise kalanduspoliitika raames on kalanduse- ja vesiviljeluse sektoris sätestatud erisused üldistest konkurentsireeglitest.

Komisjon otsustas määrata eelnõu 101 SE komisjonipoolseks ettekandjaks Einar Vallbaum. Eelnõu saadeti Riigikogu täiskogule 1. lugemiseks 28.10.2015 ja muudetusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 04.11.2015 kell 17:15.

Teiseks arutati veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), mille juhtivkomisjoniks on keskkonnakomisjon. Eelnõuga ajakohastatakse nõudeid põllumajandusest lähtuva veereostuse piiramiseks: kavatsetakse tõhustada mõningaid veekaitsemeetmeid, täpsustada väetiste kasutamisega seotud sätteid ning sõnnikuhoidlatele kehtestatud nõudeid. Keskkonnaminister Marko Pomerants ja Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Enn Liive tutvustasid kavandatavaid muudatusi ja jagasid täpsustavaid selgitusi.

Katrin Rannik Maaeluministeeriumist märkis, et ministeeriumide vahel on enamike vaidlust tekitanud küsimuste osas saavutatud kompromiss, kuid mõned probleemid ootavad lahendamist veeseaduse uue tervikteksti väljatöötamise käigus.

Komisjoniliikmed olid seisukohal, et puhas vesi on väärtus, mida tuleb hoida. Samas peaksid mitmed põllumajandust puudutavad punktid veeseaduses olema paindlikumad. Vältida tuleks ülereguleerimist, millega oluliselt kahjustataks põllumeeste konkurentsivõimet. Kindlasti arutatakse koos juhtivkomisjoni esindajatega eelnõu menetlemisel veekord Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kirjas tõstatatud probleeme.

Maaelukomisjon toetas eelnõu 82 SE esimese lugemise lõpetamist ning edastas oma arvamuse ka keskkonnakomisjonile.

Lisainfo:
Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected]);
eelnõu 101 SE osas: Einar Vallbaum (tel 631 6445, [email protected]; Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])

Tagasiside