Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänase (22.01.2013) istungi päevakorras oli kahe seaduse eelnõu arutelu: Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE) ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE).

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist käsitleva eelnõu eesmärgiks on lihtsustada ja soodustada omavalitsuste ühinemist. Eelnõuga soovitakse kaotada KOVide vabatahtlikku ühinemist takistavad piirangud, mis tulenevad Vabariigi Valitsuse poolt etteantud ühinemispiirkondadest, ning teha erisus saartele, kus ühineda võiksid ka need kohaliku omavalitsuse üksused, kellel pole ühist piiri. Ka kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduses loobutakse etteantud ühinemispiirkondadest ning KOVidele antakse võimalus saada toetust kõikide vabatahtlike ühinemiste korral. Samuti täpsustatakse halduskorralduse muutmise menetluskorda.
Komisjonile tutvustasid eelnõu regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna õigusnõunik Olivia Taluste ning kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik Ave Viks.
Komisjoniliikmed toetasid ühinemispiirkondade kaotamist ja ühinemisprotsessi lihtsustumist. Pikalt arutleti selle üle, kas saartele tehtav erisus võiks laieneda ka mandrile või kas sellist erisust üldse vaja oleks. Samuti tõstatati üksikute külade ühinemise võimalus naabruses oleva teise KOViga. Oldi arvamusel, et need teemad vajavad edaspidi põhjalikumat arutelu, kuid käesolevat eelnõu tuleks menetleda võimalikult kiiresti, et juba algatatud ühinemistoimingud saaksid enne järgmisi kohalikke valimisi õigeaegselt tehtud.
Komisjon otsustas saata eelnõu 352 SE täiskogule esimeseks lugemiseks 30.01.2013 ettepanekuga esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 7.02.2013 kell 17.00. Eelnõu komisjonipoolseks ettekandjaks määrati Aivar Kokk.
Teise päevakorrapunktina arutati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE), millest komisjonile andsid ülevaate põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, Põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Mai Talvik ning õigusosakonna nõunik Pille Eller. Eelnõuga seaduses plaanitavad muudatused on tehnilist ja juriidilist laadi ning nende eesmärk on seadustada võimalus maksta 2013. aastal üleminekutoetust. Vastavalt Euroopa Liiduga liitumise lepingule oli Eestil õigus maksta põllumeestele täiendavaid otsetoetusi ehk top-up’i kuni 2012. aasta lõpuni. Kuna aga meie otsetoetused on Euroopa Liidus ühed madalamatest, siis läbirääkimistel Euroopa Komisjoniga saavutati kokkulepe, et samadel alustel ja mahus, nagu seni täiendavat otsetoetust, võib 2013. aastal maksta riiklikku üleminekutoetust. Riigi 2013. aasta eelarves on selleks raha olemas.
Eelnõu 348 SE esimene lugemine viiakse läbi 23.01.2013 ning muudatusettepanekute esitamise tähtajaks on 28.01.2013 kell 14.00. Eelnõu komisjonipoolne ettekandja on Kalev Kotkas.

Lisainfo
eelnõu 348 SE: Kalev Kotkas (tel 631 6563, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
eelnõu 352 SE: Aivar Kokk (tel 631 6623, [email protected]), Merle Kruusimägi (tel 631 6501), [email protected])
 

Tagasiside