Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaeluministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai ja taimetervise osakonna nõunik Evelin Hillep andsid komisjonile ülevaate taimekaitsevahendites kasutatava glüfosaadi edasise turulelubamise aruteludest Euroopa Komisjonis ja Parlamendis. Oktoobris 2015 pikendas Euroopa Komisjon glüfosaadi heakskiitu kuni käesoleva aasta 30. juunini. Arutelud edasise tegevuskava üle jätkuvad. 13. aprillil võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, kus soovitatakse liikmesriikidel piirata glüfosaadi müüki mittekutselistele kasutajatele või see hoopis keelata ning lubada ainult professionaalset kasutamist; keelama glüfosaadi kasutamine avalikes parkides, mänguplatsidel, aedades, tervishoiuasutuste läheduses jm ning uuendada glüfosaadi heakskiitu 7 aastaks. Euroopa Komisjoni poolt mai alguses esitatud eelnõu on veidi leebem, pikendades heakskiitu 9 aastaks ja mitte lubades turule selliseid glüfosaadipõhiseid taimekaitsevahendeid, mis sisaldavad pindaktiivset ainet talloamiini. Euroopa Komisjon ootab liikmesriikidelt seisukohti ning loodab rakendusmääruse vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega. Hääletus peaks toimuma 18.-19. mail.

Eesti lähtub oma seisukohtade kujundamisel „Eesti Euroopa poliitika 2015-2019“ põhimõttest, et toiduohutuse, looma- ja taimetervisega ning GM põllukultuuridega seotud riskide hindamisel ja asjakohaste meetmete väljatöötamisel toetatakse teaduslikult põhjendatud lähenemist.

Komisjoni arutelust jäid kõlama arvamused, et glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamisse tuleb suhtuda väga tõsiselt ning et oluline on karmistada järelevalvet taimekaitsevahendite mittepõllumajandusliku ja mittekutselise kasutamise üle ning tõhustada teavitustööd. Taimekaitsevahendite kasutamist väljaspool põllumajandust tuleks piirata (eelkõige maanteede ääres) ja kaaluda seal teiste alternatiivsete tõrjevõtete rakendamist. Perspektiivis peab Eesti liikuma potentsiaalset ohtu tekitavate taimekaitsevahendite kasutamise vähendamise suunas. Samas tuleb aga silmas pidada ka majanduslikke kaalutlusi, et mitte asetada Eesti tootjaid ebavõrdsetesse konkurentsitingimustesse.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside