Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

26. septembril arutas maaelukomisjon kalanduse temaatikat. Põllumajandusministeeriumi maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler Toomas Kevvai ning kalamajandusosakonna juhataja Madis Reinup tutvustasid Eesti kalanduse üldist struktuuri ja EL ühise kalanduspoliitika reformi.

Ministeeriumi esindajad andsid lühikese ülevaate Eesti kalanduse olukorrast, kui palju ja kus püütakse, kui palju ise ära tarbime ja kui palju ekspordime. Erinevalt enamusest EL riikidest püüab Eesti kala rohkem, kui tarbib. Eksport on oluline ja see nõuab tootmismahtu. Teiseks erinevuseks on, et enamuses EL riikides on sadamad riigi rajatud ja arendatud, kuid Eestis suures osas eraomandis.
Käesoleva aasta juulis esitas Euroopa Komisjon EL ühise kalanduspoliitikat käsitleva eelnõu, mille põhilisi aspekte ministeeriumi esindajad komisjonile tutvustasid:
1) reformi põhjused;
2) keskkonnakaitse ja säästev areng;
3) juurdepääs kalavarudele ja laevastiku püügivõimsus;
4) vesiviljeluse edendamine;
5) turupoliitika;
6) kaasamine;
7) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi loomine;
8) välismõõde – piirkondlikud kalandusorganisatsioonid ja mitmepoolsed kokkulepped.
Reformitud EL ühine kalanduspoliitika peaks kavakohaselt jõustuma 2013.a.

Ministeeriumi esindajad vastasid komisjoniliikmete küsimustele, millest paljud puudutasid riigi siseveekogude kalandust. Asekantsler selgitas, et nende probleemidega tegeldakse ning et lähiajal arutatakse teemasid koos Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja kalurite esindajate ning teadlastega.

Tagasiside