Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Maaelukomisjon arutas oma tänasel istungil 2014-2020 EL finantsraamistikku, Põllumajandusministeeriumi valitsemisala 2012.a riigieelarvet ning kahte kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu – koalitsioonierakondade fraktsioonide algatatud eelnõu 108 SE ja opositsioonierakondade fraktsioonide algatatud 110 SE.

Euroopa Komisjoni 2014-2020 EL finantsraamistiku ettepanekuid ning ühise strateegilise raamistiku fondide üldmäärust ja ühtekuuluvuspoliitika fondide määruste eelnõusid ning Eesti seisukohti nimetatud dokumentide suhtes tutvustasid ja komisjoniliikmete küsimustele vastasid Rahandusministeeriumi asekantsler Ivar Sikk ja strateegia osakonna analüütik Karin Kondor. Maaelu ja põllumajanduse osast andis ülevaate Põllumajandusministeeriumi asekantsler Peeter Seestrand, kes koos põllumajandusminister Helir-Valdor Seederiga vastasid ka täpsustavatele küsimustele. Komisjon toetas Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud Eesti seisukohti Euroopa Komisjoni 2014-2020 EL finantsraamistiku ettepanekute ja määruste eelnõude suhtes.
Põllumajandusministeeriumi valitsemisala 2012. aasta eelarvest andis ülevaate põllumajandusminister. Põllumajandusministeeriumi valitsemisala eelarve järgmiseks aastaks on 366 miljonit eurot, mis on 13% rohkem võrreldes käesoleva aastaga. Eelarve kasv tuleneb liitumisläbirääkimistel kokku lepitud toetuste suurenemisest. Suurematest probleemidest, millele ministri sõnul eelarve menetlemise käigus tuleb tähelepanu pöörata, on nõutavate seirete, analüüside ja laborite rahastamine, PRIA haldussuutlikkuse tõstmine ning maaparandus. Komisjon võttis ministri antud info teadmiseks.
Kevadel algatas Vabariigi Valitsus kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu, kuid enne kolmandat lugemist võttis algataja eelnõu menetlusest tagasi. Nüüd on sama eelnõu algatanud nii Eesti Reformierakonna fraktsioon ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon (108 SE) kui ka Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon (110 SE). Erinevalt eelnõust 108 SE saaks eelnõu 110 SE kohaselt Eestis pikaajalise elaniku elamisloa alusel elav füüsiline isik, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodanik, omandada riigikaitseliste kitsendustega alal kuni 0,2 ha suuruse kinnisasja.
Algatajate nimel võtsid sõna Meelis Mälberg Reformierakonna fraktsioonist ja Mihhail Stalnuhhin Keskerakonna fraktsioonist. Komisjon arutas eelnõude menetlemist põhjalikult. Eelnõu 108 SE algatajate soov on eelkõige võtta vastu muudatused, mis tulenevad Eesti ELga liitumisel kokkulepitud üleminekuaja lõppemisest ja Eesti liikmelisusest OECDs. Erandi tegemine 0,2 ha omandamiseks eelnimetatud tingimustel vajab nende sõnul põhjalikumat analüüsi ning selleks tuleb võtta rohkem aega.
Komisjon otsustas saata eelnõu 108 SE täiskogule esimeseks lugemiseks ettepanekuga 1. lugemine lõpetada. Eelnõu 110 SE saadeti samuti täiskogule esimesele lugemisele, kuid ettepanek 1. lugemine lõpetada hääletamisel komisjoni toetust ei leidnud. Mõlemad eelnõud soovib komisjon lülitada täiskogu 8. detsembri päevakorda.
Tagasiside