Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel (21.04.2014) istungil arutati Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (628 SE) ja toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (642 SE). Mõlemad eelnõud on algatanud Vabariigi Valitsus. Algataja esindajatena osalesid arutelul Mai Talvik ja Martin Minjajev Põllumajandusministeeriumist.
 

Eelnõu 628 SE juures vaatas komisjon läbi kaks koostöös ministeeriumi spetsialistidega ettevalmistatud muudatusettepanekut. Põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Mai Talvik selgitas muudatusi ning komisjon kiitis need heaks.
Eelnõule 628 SE muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 23.04.2014 kl 17.15 ning vajadusel arutatakse eelnõu veelkord 05.05.2014 istungil. Komisjon otsustas saata eelnõu 628 SE täiskogule 2. lugemiseks 07.05.2014 ja juhul kui 2. lugemine lõpetatakse, siis 3. lugemiseks 08.05.2014.
Teise päevakorrapunktina arutati toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (642 SE). Selgitusi jagas ja küsimustele vastas toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev. Seaduse muutmise eesmärgiks on viia toiduseadus vastavusse käesoleva aasta 13. detsembril jõustuva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega toidualase teabe esitamise nõuete kohta ning 20. juulil 2016 jõustuva eritoidule esitatavaid nõudeid käsitleva määrusega. Teiseks suuremaks muudatuseks on õigusaktide väljatöötamiseks volituste üleandmine valitsuselt põllumajandusministrile, kuna toiduvaldkond koondub üksnes Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse.
Komisjon otsustas määrata eelnõu 642 SE komisjonipoolseks ettekandjaks Ester Tuiksoo ning saata eelnõu täiskogule 1. lugemiseks 14.05.2014 ettepanekuga 1. lugemine lõpetada. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 10 tööpäeva, st 28.05.2014 kell 17.15.

Lisainfo
Eelnõu 628 SE osas: Meelis Mälberg (tel 511 6110, [email protected]); Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
Eelnõu 642 SE osas: Ester Tuiksoo (tel 631 6618, [email protected]); Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected])
 

Tagasiside