Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänase (05.05.2014) istungi päevakorras oli kolme seaduseelnõu 621 SE, 628 SE ja 655 SE arutelu ning ülevaate saamine Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 hetkeseisust. Põllumajandusministeeriumist osalesid maaelu arengu osakonna juhataja Marko Gorban ja toiduohutuse osakonna juhataja Pille Tammemägi.
 

Kõigepealt eelnõudest. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse ning korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõule (628 SE) muudatusettepanekute esitamise tähtajaks Riigikogu liikmetelt, fraktsioonidelt ega teistelt komisjonidelt ettepanekuid ei tulnud. Kaks juhtivkomisjoni ja ministeeriumi koostöös tehtud ettepanekut kiideti heaks komisjoni 21.04.2014 istungil. Komisjon otsustas teha täiskogule ettepaneku eelnõu 628 SE teine lugemine lõpetada ning panna eelnõu lõpphääletusele kolmandal lugemisel 08.05.2014.
Ka veterinaarkorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule (621 SE) ei esitatud Riigikogu liikmete, fraktsioonide ega teiste komisjonide poolt muudatusettepanekuid. Lisaks eelmisel istungil läbivaadatud juhtivkomisjoni ja ministeeriumi koostöös ettevalmistatud kolmele parandusele arutati tänasel istungil ühte, riigilõivudega seotud muudatust, mille osas komisjon konsulteeris Rahandusministeeriumi ja rahanduskomisjoniga. Kuna veterinaararsti kutsetegevuse loa taotlemise põhimõtteid muudetakse, tuleks muuta ka loa ja kutsetegevust kinnitava tõendi taotlemise eest võetava riigilõivu määra. Arutelu tulemusena otsustas komisjon määrata veterinaararsti kutsetegevuse loa taotluse läbivaatamise eest tasutavaks riigilõivuks 70 eurot ja kutsetegevust kinnitava tõendi taotluse läbivaatamise puhul 35 eurot.
Komisjon otsustas saata eelnõu 621 SE täiskogule teiseks lugemiseks 14.05.2014 ettepanekuga teine lugemine lõpetada. Samuti otsustati, et juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, saadetakse eelnõu kolmandale lugemisele 21.05.2014.
Kolmandaks eelnõuks, mida käsitleti, oli Vabariigi Valitsuse algatatud loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE). Pille Tammemägi andis ülevaate eelnõust. Tegu on väga tehnilise eelnõuga, mille eesmärgiks on viia muudetavad seadused vastavusse käesoleva aasta 1. juulist jõustuvate majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja korrakaitseseadusega. Komisjon otsustas saata eelnõu 655 SE Riigikogu täiskogule esimeseks lugemiseks 14.05.2014 ettepanekuga esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 10 tööpäeva vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele, so 28.05.2014 kell 17.15. Eelnõu komisjonipoolseks ettekandjaks sai Aivar Kokk.
Marko Gorban andis komisjonile ülevaate MAK 2014-2020 eelarve hetkeseisust ja kavandatavatest muudatustest. Koalitsioonileppe kohaselt MAK 2014-2020 eelarve eelmise perioodiga võrreldes ei vähene, kuid tulenevalt möödunud aasta lõpus EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogus kokkulepitud ELi maksimaalse kaasrahastamise määra tõstmisest oli vaja teha muudatusi ka 2013. aasta detsembris kooskõlastusringi läbinud Eesti maaelu arengukavas ning sellega võrreldes eelarve siiski väheneb. Marko Gorban selgitas vähendamise põhimõtteid ja eelarve jaotumist erinevate meetmete vahel ning vastas komisjoniliikmete küsimustele.

Lisainfo
eelnõu 621 SE: Terje Trei (tel 513 8738, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected]);
eelnõu 628 SE: Meelis Mälberg (tel 511 6110, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected]);
eelnõu 655 SE: Aivar Kokk (tel 503 0954, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside