Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (3.06.2013) istungil vaatas komisjon läbi söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE) ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE) muudatusettepanekud. Põllumajandusministeeriumist osalesid arutelul toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev, õigusosakonna nõunik Diana Rammul ja maaelu arengu osakonna juhataja Marko Gorban.
Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega teised komisjonid eelnõudele muudatusettepanekuid ei esitanud. Juhtivkomisjon koostöös ministeeriumiga valmistas kummalegi eelnõule ette ühe muudatuse. Tekstides olid tehtud ka mõned keelelised täpsustused.
 

Eelnõu 431 SE punktis 1 parandatakse söödaseaduse § 6 lõikes 7 olev viide Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 sätetele, milles on toodud loomse proteiini määratlus. Muudatus on vajalik selleks, et kooskõlas EL määrusega oleksid ka Eesti söödaseaduses loomsete proteiinidena defineeritud piim, piimapõhised tooted, piimasaadused, ternespiim, ternespiimatooted, munad, munatooted, mittemäletsejalistelt saadud kollageen ja želatiin.
Eelnõule 432 SE tehtud muudatusettepanekuga kirjutatakse täpsemalt lahti PRIA tegevus juhul, kui toetuse saaja ei täida toetusraha tagasimaksmise ajatamise korral toetuse tagasimaksmise ajakava. Komisjon otsustas saata eelnõud 431 SE ja 432 SE Riigikogu täiskogule teiseks lugemiseks käesoleva aasta 12. juunil ettepanekuga teine lugemine lõpetada. Samuti otsustas komisjon tingimuslikult saata juhul, kui teine lugemine lõpetatakse, mõlemad eelnõud kolmandale lugemisele 19. juunil ettepanekuga need seadusena vastu võtta. Kõik komisjoni otsused olid konsensuslikud.
Komisjoniliikme Ester Tuiksoo ettepanekul tutvustas Martin Minjajev lühidalt sügisel algavat ulatuslikku Eesti toitumisuuringut, mille eesmärgiks on saada põhjalik ülevaade inimeste igapäevastest toitumisharjumustest. Valimisse kuulub ligi 9000 inimest. Uuringu koordinaatoriks ja läbiviijaks on Tervise Arengu Instituut. Uuringut rahastavad Euroopa Toiduohutusamet, Põllumajandusministeerium, Tervise Arengu Instituut ja Euroopa Regionaalarengu Fondi programm TerVE.

Lisainfo:
431 SE: Meelis Mälberg (tel 631 6552, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
432 SE: Ester Tuiksoo (tel 631 6618, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside