Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (14.02.2013) istungil jätkas komisjon Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE) arutelu ning vaatas läbi kaks täiendavat muudatusettepanekut. Arutelul osalesid Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna õigusnõunik Olivia Taluste ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter.

Esimene ettepanek puudutas hüvitise maksmist nende omavalitsuste volikogude esimeestele, vallavanematele ja linnapeadele, kes volikogude algatatud ühinemise käigus kaotavad oma töökoha. Eelmisel istungil sisuliselt arvestatud Reformierakonna ja IRL fraktsioonide ettepanekut aluseks võttes oli koostöös eelnõu algataja esindajaga sõnastatud uus juhtivkomisjoni ettepanek ning hüvitiste teema reguleeritakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses. Ettepaneku kohaselt saab volikogu esimehele, vallavanemale või linnapeale maksta ühekordset hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevale eelneva kahe aasta vastavalt siis kas kuu keskmise töötasu, hüvituse või ametipalga kuuekordses ulatuses, kui ametist vabastamine toimub volikogude algatusel toimuva valdade või linnade ühinemise tõttu ning kui volikogu esimees, vallavanem või linnapea on enne seda ametis olnud vähemalt ühe aasta.
Teine muudatusettepanek käsitles ühistranspordiseaduse § 15 lõike 6 lisamist ning sündis kompromissina Siseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohtadest. Säte reguleerib olukorda, kus omavalitsusüksuste ühinemise tulemusena muutub senine maakonnaliin valla- või linnasiseseks liiniks. Sellisel juhul korraldab ja rahastab seda liini kuni kehtiva avaliku teenindamise lepingu lõppemiseni lepingu sõlminud pädev ametiasutus (kas maavalitsus või maakondlik ühistranspordikeskus). Uue lepingu sõlmib ja liini rahastab riigieelarvest senise liinitöömahu ja mõistliku toetusmäära ulatuses eelnimetatud pädev ametiasutus, kui ühinemise käigus tekkinud kohalik omavalitsus seda taotleb. Samas on omavalitsusele jäetud võimalus ka ise lepinguid sõlmida.
Komisjon otsustas saata eelnõu 352 SE täiskogule teiseks lugemiseks 20.02.2013 ettepanekuga teine lugemine lõpetada.

Lisainfo: Aivar Kokk (tel 631 6623, [email protected]), Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected])
 

Tagasiside