Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni teisipäevase (29.01.2013) istungi päevakorras oli kaks punkti. Kõigepealt vaadati läbi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõule (348 SE) tehtud kaks muudatusettepanekut, mis olid ette valmistatud juhtivkomisjoni ja Põllumajandusministeeriumi spetsialistide koostöös. Riigikogu liikmed, fraktsioonid ega teised komisjonid eelnõule muudatusettepanekuid ei esitanud. Esimese ettepaneku eesmärk on täpsustada seadusest ühese arusaamise ning vältida mitmeti tõlgendamise võimalusi. Teise ettepanekuga lisatakse eelnõusse jõustumissäte: et alates 1. märtsist saaks alustada üleminekutoetuse avalduste vastuvõtmist, tuleb seadus jõustada 28. veebruaril. Komisjon toetas ettepanekuid ning suunas eelnõu 348 SE teisele lugemisele 12.02.1013. Juhul kui teine lugemine lõpetatakse, toimub kolmas lugemine 14.02.2013.

Muudatusettepanekute arutelul osales ka Põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldamise osakonna juhataja Mai Talvik.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE) menetlemise raames kohtus komisjon Pärsti vallavanema Erich Palmiga, et saada ülevaade nelja Viljandimaa valla – Pärsti, Paistu, Saarepeedi ja Viiratsi ühinemisläbirääkimistest ning tõusetunud probleemidest.
Erich Palm kirjeldas kolme muret seoses seadusandlusega:
1. Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus (ETHS) sätestab, et halduskorralduse muutmiseks tuleb välja selgitada elanike arvamus. Arvamuse väljaselgitamise ulatuse ja korra kehtestab asjaomane volikogu. Palmi hinnangul võib saada komistuskohaks see, et arvamuse väljaselgitamist ei peeta piisavaks;
2. ühinemistoetus on väike, selle eest ei ole võimalik sisse osta oskusteavet. Toetuse määramisel tuleks arvestada ühinevate KOV üksuste omapära;
3. ETHS § 81 lg 6 nõuab valdade ja linnade piiride muutmisel asjaomastelt valla- või linnavalitsustelt vajalike uuringute tegemist. Igal maakonnal on vastavad analüüsid ja uuringud olemas, eraldi uuringut ei oleks vaja koostada.
Vallavanem jagas oma kogemusi ja tähelepanekuid. Ühinemise eestvedajad peavad olema rahva jaoks usaldusväärsed, see tõmbab inimesed kaasa. Oluline on hea oskusteabega sõltumatute ekspertide kaasamine. Ühinemine peaks olema vabatahtlik – kui inimesed vallas on eluga rahul, ei ole vaja sunniviisiliselt ühinema sundida; kui vanaviisi hakkama ei saa, tuleb teha muutusi. Et ühinemine teoks saaks, peaksid ühinejad leidma isikliku motivatsiooni.
Arutelul osalesid ka Olivia Taluste ja Ave Viks Siseministeeriumist.

Lisainfo: Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected]), Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected])

 

Tagasiside