Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (21.10.2013) istungil arutas komisjon viiest Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõust koosnevat toidutarneahela õigusaktide paketti ja valitsuses heakskiidetud Eesti seisukohti selle kohta. Määruste eelnõusid ja seisukohti tutvustasid ning komisjoniliikmete küsimustele vastasid Põllumajandusministeeriumi asekantsler Toomas Kevvai, toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev, taimetervise osakonna juhataja Evelin Hillep ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Madis Pärtel.
 

Kõigi eelnõude üldeesmärk on suurendada toidutarneahela kaupade ohutust ja tõhustada kontrolli. Eelnõudega kaasajastatakse ja lihtsustatakse EL õigusakte. Kulude haldamise määruse eelnõu vastuvõtmine on planeeritud 2013. aasta lõpus/2014. aasta alguses, teiste määruste vastuvõtmine 2016. aastal ja jõustumine 36 kuud hiljem, s.o 2018. aastal, pärast rakendusaktide väljatöötamist.
Enim diskussiooni tekitasid kontrollimäärus ja kulude haldamise määrus. Kõige tundlikumaks teemaks kontrollimääruse eelnõus on järelevalvetasud. Eelnõu näeb ette mikroettevõtete vabastamise järelevalvetasudest ning ühtsete kulupõhiste tasukomponentide kehtestamise.
Eesti toetab ametliku kontrolli rahastamise põhimõtete ühtlustamist kogu toidutarneahela ulatuses ning miinimumtasudest loobumist, kuid kulupõhiste tasukomponentide aluste kehtestamise ja mikroettevõtete järelevalvetasudest vabastamise kohta kujundab Eesti seisukoha pärast mõjuanalüüsi valmimist. Analüüs on tellitud Riigikantseleilt ja valmib 2014. aasta märtsis.
Samuti tutvustasid Põllumajandusministeeriumi esindajad teiste ministeeriumide ja sektori organisatsioonide arvamusi ning märkusi eelnõude suhtes.
Komisjon toetas valitsuses heakskiidetud seisukohti toidutarneahela õigusaktide paketi suhtes, kuid samas tegi ministeeriumi esindajatele ettepaneku vaadata üle ning täpsustada Eesti seisukohtade 2.1 ja 5.3 sõnastusi.

Lisainfo: Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee); Ülle Särgava (tel 631 6503, Ylle.Sargava@riigikogu.ee); Merle Kruusimägi (tel 631 6501, Merle.Kruusimagi@riigikogu.ee)

Tagasiside