Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel istungil oli esimese teemana arutusel Erakonna Eestimaa Rohelised, MTÜ Noored Rohelised ja Eesti Rohelise Liikumise esitatud kollektiivne pöördumine „Glüfosaadi kasutamine tuleb Eestis keelata“. Pöördumist tutvustasid algatajate esindajatena Züleyxa Izmailova ja Rea Raus. Nad kinnitasid, et pöördumise eesmärgiks ei ole hävitada Eesti põllumajandust. Olukorda tuleks vaadelda laiemalt ja võtta strateegiliseks eesmärgiks maa ökoloogilise kasutamise suurendamine. Glüfosaadi keelustamisega oleks Eestil hea võimalus astuda esimene samm, et liikuda suurema lisandväärtuse ja ekspordipotentsiaaliga mahepõllumajanduse poole.

Maaeluministeeriumi esindajad Toomas Kevvai ja Evelin Hillep andsid ülevaate glüfosaadi turule lubamise teemalisest debatist Euroopa Liidu tasandil. Euroopa Komisjoni taimekaitsevahendite seadusandlusega tegelevas komitees on otsustamisel Euroopa Komisjoni ettepanek pikendada glüfosaati sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamise luba kuni Euroopa Kemikaaliameti lõpliku otsuseni, kuid mitte kauem kui järgmise aasta lõpuni. Arutusel on ka Euroopa Parlamendi ettepanek glüfosaadipõhiste taimekaitsevahendite kasutamise keelustamise kohta avalikes kohtades ja eratarbimises. Samuti on kaalumisel inimese tervisele ohtlikku talloamiini sisaldavate taimekaitsevahendite keelustamine.

Ministeeriumi esindajad märkisid, et ministeerium peab läbirääkimisi Maanteeameti, Eesti Raudtee ja parkide hooldajate esindajatega glüfosaadipõhiste taimekaitsevahendite avalikes kohtades kasutamise piiramiseks.

Pöördumise algatajate ja ministeeriumi esindajad vastasid komisjoniliikmete küsimustele.

Komisjoni esimees Ivari Padar tegi arutelust kokkuvõtte ja märkis, et mõistliku otsuse saab teha teaduslikele uuringutele tuginedes. Maaelukomisjon hoiab teemat oma tähelepanu all ja jätkab arutelu sügisel.

Teise päevakorrapunktina käsitleti Maanteeameti teenuste kättesaadavust maapiirkondades. Arutelu oli ajendatud Maanteeameti plaanist sulgeda piirkondlikud teenindusbürood Jõgeval, Põlvas ja Valgas. Ameti peadirektori asetäitja Meelis Telliskivi andis ülevaate ameti tegevusest ja liiklusregistri teenuste kavandatavast reformist. Muutuste peamise põhjusena tõi ta välja büroode erineva töökoormuse ja korruptsioonijuhtumid sõidueksamitega. Muudatuste eesmärgiks on tagada teenuste ühtlaselt hea kvaliteet.

Komisjoniliikmete arvamused Maanteeameti sulgemiskava kohta olid erinevad. Väideti, et piirkondlike teenindusbüroode koormus on küllaltki suur ning sulgemine pole põhjendatud. Iga hinna eest poleks vaja bürood säilitada, teenust saaks pakkuda ka vähendatud mahus väiksemal pinnal. Väiksemates kohtades võiks olla vähemalt üks inimene, kes suudaks teenust pakkuda. Ühe võimaliku variandina pakuti, et sõidueksamit võiks vastu võtta kohalik konstaabel. Leiti ka, et büroosid ei tohiks sulgeda neis kohtades, kus see võib negatiivselt mõjutada kohalikku ettevõtlust. Mitmed komisjoniliikmed kiitsid Maanteeameti e-teenust, kuid see eeldab kvaliteetse internetiühenduse kättesaadavust.

Ivari Padar märkis arutelust kokkuvõtet tehes, et teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse osas ei tohi kindlasti järeleandmisi teha. Maanteeameti e-teenuse arendus väärib tunnustamist, kuid lahendada on vaja internetiühenduse kättesaadavuse probleem. Maaelukomisjon soovitab valitsusel kõiki maapiirkonnas kavandatavaid ümberkorraldusi käsitleda kompleksselt, arvestades haldusreformi, ja anda oma panus töökohtade loomiseks väljaspool Tallinna.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 513 1851, [email protected])

Tagasiside