Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel istungil kohtus komisjon riigihalduse ministri Arto Aasaga. Minister andis ülevaate haldusreformi ja riigivalitsemise reformi käigust.

Haldusreformi osas märkis minister, et ühinemisläbirääkimised käivad ja on vaid üksikud omavalitsused, kel polegi plaanis läbirääkimisi alustada ning kes ootavad sundliitmist. Haldusreformiga seotud valdkonnaseaduste eelnõud on saadetud kooskõlastusringile ning need peaksid Riigikokku jõudma detsembris. Välja on töötatud ka kohalike omavalitsuste rahastamise mudel, kuid selle arutelud veel kestavad. Mudeli eesmärk on tugevdada regionaalpoliitilist mõõdet ning toetada äärealasid, suurendades nende tulubaasi ja finantsautonoomiat.

Riigivalitsemise reformi raames on arutelu all maavalitsuste ümberkorraldamise pakett ning sellega seoses maavalitsuste ja ministeeriumide funktsioonide jaotus. Üks osa riigireformist on riigimajade loomine eesmärgiga koondada ühe katuse alla erinevate riigiasutuste pakutavad teenused ja vähendada sellega kinnisvara- ja tugikulusid.

Valitsussektori töötajate arvu vähendamise osas märkis minister, et valitsus on kokku leppinud üldises põhimõttes – valitsussektori töötajate arv peab kahanema proportsioonis elanikkonna vähenemisega. Kokku on lepitud ca 20 tegevust või valdkonda, mille ümberkorraldamise käigus tekib võimalus töötajate arvu vähendamiseks. Ümberkorralduste eest vastutab vastava valdkonna minister.

Komisjoni esimees Ivari Padar avaldas arvamust, et kuigi oma valdkonnas toimuva eest vastutavad ministrid, peaks riigihalduse ministril siiski olema terviklik ülevaade toimuvast. Ta rõhutas, et maapiirkondades peab olema tagatud teenuste kättesaadavus. Samuti soovis komisjon ministrilt planeeritavate ümberkorralduste geograafilist kaardistamist, et saada terviklik pilt sellest, kus ja missugused kohad kaovad.

Komisjoniliikmed küsisid täpsustavaid küsimusi valdade sundliitmise, maakonnapõhiste omavalitsuste tekkimisel makstava boonuse, valdade mitmekordse ühinemise, tasandusfondi jm teemade kohta.

Arutleti maapiirkondade tööhõive ja töökohtade suurtest linnadest väljaviimise positiivsete ja negatiivsete külgede üle. Maaelukomisjon pidas vajalikuks, et oleks olemas terviklik pilt riigireformi käigus kaduvatest ja loodavatest töökohtadest piirkondade kaupa.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 513 1851, [email protected])

Tagasiside