Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjon kuulas oma esmaspäevasel istungil põllumajandusminister Helir-Valdor Seederi ülevaadet ministeeriumi tööst. Minister peatus pikemalt neljal teemal: läbirääkimised EL ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate otsetoetuste tasemete ühtlustamiseks, 2013.a riigieelarve ettevalmistamine, struktuuri muudatused ministeeriumis ning Maaelu Edendamise SA viimine Viljandisse.

Olulisim valdkond on ministeeriumi jaoks olnud EL järgmise finantsperioodi ettevalmistamine. Ministri sõnul on Eesti aktiivselt pidanud läbirääkimisi ja otsinud liitlasi, et saavutada kiirem otsetoetuste suurenemine võrreldes Euroopa Komisjoni väljapakutuga. Kõnelused Läti ja Leeduga konkreetsete toetustasemete ja tingimuste osas ei ole kulgenud kergelt, kuid kuna põllumajandus on neis riikides prioriteet number üks, siis lootust kokkulepeteks on. Samas mingit lõplikku otsust toetuste osas ei maksa Brüsselist oodata enne järgmise aasta kevadet või isegi suve.
Arutati probleeme, mis on seotud erimärgistatud kütuse kasutamisega mittepõllumajanduslikel, sh metsatöödel. Põllumeestele, eriti väiketalunikele teeb muret, et alates käesolevast aastast, kui metsatöödel erimärgistatud kütust enam kasutada ei saa, ei või nad näiteks metsast puid tuua põllutöödel kasutatava ja värvitud kütust tarbiva traktoriga. Samasugune probleem on pikka aega üleval olnud lumetõrjetöödega. Ministri sõnul kaalub Rahandusministeerium üleminekut kompensatsioonisüsteemile, kuid selleks on vaja teha veel palju eeltööd ja mitmed küsimused läbi vaielda. Uue skeemi rakendamiseks 1. jaanuarist 2013 ei olda valmis. Maaelukomisjon oli seisukohal, et erimärgistatud kütuse teemat tuleks komisjonis koos asjassepuutuvate huvigruppide ja ministeeriumitega põhjalikumalt arutada.
Veel tõstatati igakevadine probleem, et mitmed haakes veetavad põllutööriistad, näiteks külvikud on laiemad kui liiklusseaduse kohaselt ilma spetsiaalse loa ja märgistuseta maanteedel liigelda lubatud masinad. Ühelt põllult teisele sõitmiseks laia veose luba taotleda oleks põllumehel aga ebamõistlikult aeganõudev ja kulukas. Oldi arvamusel, et ka see küsimus vajab selget lahendust ning et analoogiliselt erimärgistatud kütusega ei tohiks seaduse tõlgendamine sõltuda kontrollijate suvast.
 

Tagasiside