Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni tänasel istungil andsid MTÜ Eesti Maaturism nõukogu esimees Signe Sarah Arro ja tegevjuht Raili Mengel ülevaate maal tegutsevate turismiettevõtjate rõõmudest ja muredest.

MTÜ Eesti Maaturism loodi 2000. aastal ja peab 19. jaanuaril oma 16. sünnipäeva. Ühingul on praegu 274 liiget. Ühingusse kuuluvad majutusettevõtted moodustavad 45% kõigist Eesti maamajutusettevõtetest. Ühing tegutseb aktiivselt ja on riigile heaks partneriks mitmetes valdkondades. Olulisemate igapäevategevustena tõi Raili Mengel välja  Eesti ja Läänemere Toidutee jätkuva arendamise, märgise Culinary Heritage väljaandmise, Eesti Saunatee arendamise, ökomärgise EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) väljaandmise erinevatele toodetele/teenustele koostöös EASi turismiarenduskeskusega, maamajutuse kvaliteedisüsteemi (maaturismiettevõtete järgusüsteemi Rukkilill) integreerimise uude riiklikku kvaliteediprogrammi, koostöö RMK matkaradade võrgustikuga, riiklike ja rahvusvaheliste projektidega seotud tegevused, turunduse ning palju muud.

Rõõmude kõrval on maaturismiettevõtjatel ka mitmeid probleeme. Maaturismi teenuse pakkujad on enamasti väikesed ettevõtjad, kelle jaoks riikliku järelevalve kulud on ülemäära suured ja kellele esitatavad, osade valdkondade puhul suurettevõtjatega lausa võrdsed nõuded põhjendamatud. Külalised esitasid pika loetelu nõuetest ja kohustustest, mida väikesed maaturismiettevõtted peavad täitma: vee süvaanalüüsi kohustus, pakettreiside tagatisraha nõue, majutusteenuse käibemaksu tõus, erisoodustus- ja turismimaks, Päästeameti nõuded veevõtukohale, kõrge tasu elektrivõrguga liitumisel, ranged nõuded kohaliku toidu käitlemisel jne. MTÜ Eesti Maaturism tulu tuleb põhiliselt liikmemaksudest, kuid kuna ühing viib ellu sektoriüleseid tegevusi, võiks talle laieneda riigipoolne sihtfinantseering. Ühingu esindajad pidasid tähtsaks, et EASi Turismiarenduskeskus pööraks välisturgude kõrval rohkem tähelepanu ka siseturismi propageerimisele. Üle tuleks vaadata ja ajakohastada Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020.

Komisjoni esimees Ivari Padar võttis arutelu kokku ja tegi ettepaneku, et komisjon peaks kohtuma EASi esindajatega, et arutada majutusasutuste käibemaksu tõusu leevendavaid meetmeid, turismiarengukava läbivaatamist muutunud turismiturgu arvestades ning muid probleeme, mida MTÜ Eesti Maaturism esindajad tänasel istungil tõstatasid. Samuti on vaja kohtuda Statistikaameti esindajatega, et arutada, kuidas oleks võimalik saada adekvaatset statistikat erinevate piirkondade ja valdkondade lõikes.

Lisainfo: Ivari Padar (tel 631 6500, [email protected])

Tagasiside