Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel istungil kohtus maaelukomisjon maaeluministri Urmas Kruusega. Lisaks ministrile osalesid Maaeluministeeriumi asekantslerid Toomas Kevvai ja Marko Gorban. Aruteluteemasid oli mitmeid: Tori Hobusekasvanduse praegune olukord ja plaanid, poollooduslike koosluste hooldamise toetus ja selle maksustamine, EL piimatootmise vähendamise toetuse rakendamine ning taimetervise kontroll piiril. Minister andis lühikese ülevaate ka 2017. aastaks planeeritavatest toetustest ja tegevustest.

Tori Hobusekasvanduse suhtes on ministeerium seisukohal, et ajalugu tuleb väärtustada ja keskus rekonstrueerida. Tegevus hobumajanduse keskuse loomisega jätkub.

Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse maksustamine on eelkõige Rahandusministeeriumi pädevus ja selle teema juurde tullakse uuesti 2018. aasta riigi eelarvestrateegia ettevalmistamise käigus järgmise aasta alguses.

Ministeeriumi esindajad vastasid komisjoniliikmete küsimustele. Küsimused puudutasid mitmeid teemasid – ekspordivõimekuse suurendamist, biomajanduse arengukava, töötleva tööstuse investeeringumeetme rakendamist ja Maaelu Edendamise SA tööd. Küsimusele erakorraliste toetuste väljamaksmise kohta vastas minister, et otsused toetuste kohta peaksid tulema novembris ja väljamakseid hakatakse tegema järgmisel aastal. Kindlasti saavad toetust ka seakasvatajad.

Puudutati ka karusloomakasvanduste teemat. Valitsuse arvamuse koostamisel on Maaeluministeerium ja Keskkonnaministeerium teinud koostööd ja jõutud ühistele seisukohtadele. Minister rõhutas, et loomapidamise juures on esmatähtis loomade heaolu nõuete täitmine.

Lisainfo Ivari Padar (tel 513 1851, [email protected])

Tagasiside