Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Seoses Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) Nõuandva Kogu koosolekuga viibib oktoobri alguses Tallinnas EFSA peadirektor dr Bernhard Url koos delegatsiooniga.

EFSA peamiseks ülesandeks on anda sõltumatuid teadusuuringutel põhinevaid nõuandeid toiduga seotud riskide kohta. Need nõuanded on aluseks toiduohutuse valdkonna Euroopa õigusaktide, eeskirjade ja poliitika kujundamisel ning need nõuanded aitavad kaitsta tarbijaid toiduga seotud riskide eest. Kuna toiduohutuse valdkond puudutab kõiki ning ikka ja jälle tekivad diskussioonid erinevatel teemadel nagu näiteks GMOd, glüfosaadi kasutamine, mesilaste tervis jne, on EFSA juhid valmis poliitikutele ja huvigruppidele selgitama ameti tegevuse põhimõtteid, riskide hindamise protsessi ning kommunikatsiooni korraldust. Sellega seoses toimub 2. oktoobril kl 14-16 Riigikogu konverentsisaalis kohtumine EFSA peadirektori dr Bernhard Urli ja teda saatva delegatsiooniga, kuhu kuuluvad ameti erinevate teenistuste juhid.

Kohtumisel käsitletavad teemad on jagatud kolme plokki. Esimeses annab ameti peadirektor ülevaate EFSA tegevusest, ülesannetest, prioriteetidest ja strateegiast. Teises plokis tutvustavad EFSA riskide hindamise ja teadusliku abi talituse juhataja Hans Verhagen ning reguleeritud toodete teadusliku hindamise talituse juhataja Guilhem De Sèze riskide hindamist loomatervishoiu ja reguleeritud toodete (taimekaitsevahendite toimeained, GMOd, toidulisandid jms) valdkonnas. Kolmas plokk on pühendatud kommunikatsiooni ja riskidest teavitamise protsessile, selgitusi jagab kommunikatsioonitalituse juht Barbara Gallani. Plokkide vahel on võimalus diskussiooniks. Kohtumisel on eesti-inglise sünkroontõlge.

Kohtumise ajakava (PDF, 171kB)

Huvilised saavad kohtumisele registreeruda kuni 28. septembrini.

Lisainfo: Aivar Kokk (tel 631 6500, [email protected]); Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected])

Tagasiside