Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (18.02.2013) istungil tutvustasid Siseministeeriumi ja Maa-ameti esindajad komisjonile kohanimeseaduse ja kinnistusraamatu seaduse muutmise seaduse eelnõu (362 SE). Arutelul osalesid regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna õigusnõunik Olivia Taluste, kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik Aule Kikas ning Maa-ameti aadressiandmete osakonna juhataja Mall Kivisalu. Külalised tutvustasid eelnõu eesmärke ja seadustes tehtavaid olulisemaid muudatusi ning vastasid komisjoniliikmete küsimustele.

Eelnõu tuleneb vajadusest ajakohastada (kehtiv kohanimeseadus jõustus 2004. aastal) ja täpsustada kohanimede määramise ja kasutamise regulatsiooni. Eelnõu eesmärk on viia seadus vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ruumiandmete infrastruktuuri direktiiviga (INSPIRE direktiiv) ja 2011. aastal jõustunud ruumiandmete seadusega. Teiseks oluliseks eesmärgiks on tagada kohanimeandmete kvaliteet nii riiklikus kohanimeregistris kui avalikus kasutuses.
Eelnõu täpsustab, millal on vaja maaüksusele nimi anda ja millal mitte. Kui maaüksus on hoonestamata ja asub hajaasustusega piirkonnas, siis ei ole tarvis sellele nime panna.
Konkretiseeritakse ka pühendusnimede kasutamist. ÜRO pühendusnimede korralduse konverentsi soovitus on, et isiku nime võib pühendusnimeks määrata pärast viie aasta möödumist isiku surmast. Sellest tulenevalt viiakse kohanimeseadusesse sisse täiendus, mille järgi ei või isiku nime pühendusnimeks määrata isiku eluajal. Kui isiku surmast on möödunud vähem kui viis aastat, ei tohi pühendusnime määrata ilma regionaalministri nõusolekuta.
Samuti lihtsustatakse kohanimede kasutamist juhul, kui kohanime tuum juba sisaldab liigisõna. Nii näiteks võib seni kasutatud nimes „Mäeküla küla“ edaspidi liigisõna ära jätta ja kasutada üksnes „Mäeküla“.
Komisjon otsustas saata eelnõu 362 SE täiskogule esimeseks lugemiseks 27.02.2013 ettepanekuga esimene lugemine lõpetada ning määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevalt 10 tööpäeva, so 13.03.2013 kell 17.00. Eelnõu komisjonipoolne ettekandja on Heimar Lenk.

Lisainfo: Heimar Lenk (tel 631 6498, [email protected]; Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected])
 

Tagasiside