Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon arutas tänasel (15.04.2013) istungil EL ühise põllumajanduspoliitika Leader-meetme taolise lähenemise laiendamist teistele Euroopa Liidu fondidele järgmisel eelarveperioodil. See tähendab, et otsustusprotsess põhineks kohalikul algatusel ning kaasatud oleksid kohalikud omavalitsused, kohalikud ettevõtjad ja mittetulundusorganisatsioonid. Sellesisulise ettepanekuga pöördusid maaelukomisjoni ja mitmete ministeeriumide poole Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Eesti Leader Liit.
Maaelukomisjoni istungile olid kutsutud pöördumise esitanute ja asjassepuutuvate ministeeriumide esindajad:

Tiiu Rüütle ja Deiw Rahumägi Eesti Leader Liidust, Leader Foorumi eestkõneleja Reet Kokovkin, Roomet Sõrmus EPKKst, Ave Bremse Maainfokeskusest, Anneli Kimmel ja Juhani Papp Põllumajandusministeeriumist, Margo Keerme, Merilin Truuväärt ja Magnus Urb Rahandusministeeriumist, Madis Kaldmäe Siseministeeriumist ning Maris Mälzer Sotsiaalministeeriumist.
Leader Liidu esindajad andsid lühikese ülevaate, miks on Leader-meetme rakendamine olnud niivõrd edukas, et seda peetakse isegi Euroopa Liidu edulooks. Kuna Leader-meetme raames toetatavad tegevused on väga tihedalt seotud sotsiaalvaldkonna ja regionaalpoliitikaga, siis on ettepanek, et seda toetaksid ka teised fondid – Euroopa Regionaalarengufond, Euroopa Sotsiaalfond ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond. Leader lähenemisele suurema rolli andmist toetas ka Euroopa Parlamendi 27.06.2012 raport. Kohalike tegevusgruppide kaasamine tooks otsustusprotsessi kogukonnale lähemale. Siseministeerium on oma valdkonna meetmete osas tegemas Rahandusministeeriumiga koostööd, et sellist otsustusprotsessi laiendada muudele fondidele. Sotsiaalministeerium kasutab praegu riiklikke toetusskeeme ja avatud taotlusvoore ega ole veendunud, kas just Leader lähenemine on kõige tulemuslikum regionaalse lähenemise tagamiseks. Vaja oleks veel analüüsida ja leida kõige efektiivsem variant.
Osapooled olid nõus, et erinevate meetmete raames pakutavad toetusi tuleks võimalikult efektiivselt kasutada. Komisjon tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku kaaluda veel võimalusi Leader lähenemise rakendamiseks otsustusprotsessis.
Komisjon arutas ka mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE) menetlemist ja muutis oma 9.04.2013 tehtud otsuseid. Eelnõu esimene lugemine täiskogus toimub 24.04.2013 ning seoses sellega teeb komisjon ettepaneku määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 06.05.2013 kell 16:00.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee)
 

Tagasiside