Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (7.05.2013) istungil arutas komisjon kahte seaduse eelnõu: SDE fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (401 SE) ning Vabariigi Valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE). Esimese arutelu juurde olid kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik Ave Viks.

Kalvi Kõva eelnõu algatajate esindajana tutvustas eelnõu märkides, et selle eesmärgiks on toetada omavalitsuste vabatahtlikku liitumist. Eelnõuga soovitakse KOKSis sätestada omavalitsusüksuse koosseisus oleva osavalla või linnaosa halduskogu mõiste, halduskogu loomise kohustus ja halduskogu tegevuse põhimõtted.
Valitsus eelnõu ei toeta. Minister Kiisler selgitas, et idee on küll hea, kui esitatud regulatsioon võib endaga kaasa tuua oodatule hoopis vastupidiseid arenguid. Minister oli arvamusel, et eelnõuga tõstatatud teemat tuleks põhjalikumalt analüüsida ja töötada välja regulatsioon, mis soodustaks ühinenud omavalitsuse sulandumist ja tugevnemist. Komisjon arutles, kas halduskogude loomine aitab tuua otsustasandit inimestele lähemale ja mille järgi inimesed end identifitseerivad – kas asustusüksuste või haldusüksuste alusel.
Komisjon otsustas saata eelnõu 401 SE täiskogule esimeseks lugemiseks 14.05.2013 ettepanekuga eelnõu tagasi lükata. Eelnõu komisjonipoolseks ettekandjaks määrati Priit Sibul.
Eelnõu 405 SE arutelu käigus vaadati läbi muudatusettepanekud ja räägiti mahetootmisest laiemalt. Kutsutud olid Põllumajandusministeeriumi taimetervise osakonna mahepõllumajanduse büroo juhataja Marika Ruberg ja taimekaitse büroo peaspetsialist Tarvo Järve ning mahetootjate esindajad: Airi Vetemaa (Eesti Mahepõllumajanduse SA), Merit Mikk (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus), Kaja Keskküla (Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik), Aili Taal ja Aivar Pikkmets (TÜ Eesti Mahe).
Komisjon tegi eelnõus neli muudatust, millest kolm olid teksti täpsustavat ja normitehnilist laadi, ning üks, milles lepiti kokku eelnõu esmakordsel arutelul komisjonis, puudutas järelevalvetoimingute eest tasutavate riigilõivude ümardamist täiseurodeks. Komisjon otsustas saata eelnõu 405 SE täiskogule teiseks lugemiseks 15.05.2013 ettepanekuga teine lugemine lõpetada.
Koos mahetootjatega arutati, kuidas saaks suurendada mahetoidu osakaalu eestlaste toidulaual. Üheks võimaluseks oleks luua koolipiima ja koolipuuviljaga sarnane mahekoolitoidu programm, et pakkuda koolides ja lasteasutustes tervislikku kodumaist toitu. Mahetootjad väljendasid muret, et riigilõivud järelevalvetoimingute eest ei arvesta tootmise mahtu. Pakuti välja, et mahepõllumajanduses võiks loobuda riigilõivudest ja rakendada järelevalvetasu analoogiliselt toiduseaduses sätestatuga. Probleeme tekitab ka mahetootjatele mõeldud toetuse vähenemine järgmise finantsperioodi maaelu arengukava meetmetes. Arutati Mahepõllumajanduse Koostöökogu rahastamist. Leiti, et nagu Liikumise Kodukant ja teiste MTÜde puhulgi peaks see toimuma riigieelarve Põllumajandusministeeriumi vahenditest.

Lisainfo:
401 SE: Priit Sibul (tel 631 6659, [email protected]); Merle Kruusimägi (tel 631 6501, [email protected]);
405 SE: Kalev Kotkas (tel 631 6563, [email protected]); Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])
 

Tagasiside