Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjon sai tänasel (26.03.2013) istungil ülevaate kohaliku omaalgatuse programmist ja selle raames toimuvate tegevuste rahastamise põhimõtetest. Istungile olid kutsutud Siseministeeriumi regionaalpoliitika büroo juhataja Kaire Ööbik ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Agu Laius.

Agu Laius andis ülevaate kodanikuühenduste riikliku rahastamise juhendmaterjalidest, mis valmisid selle aasta alguses ning millest tulenesid paljud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) muudatused. Juhend fikseerib kolm rahastamise liiki: projektitoetus, tegevustoetus ja avalike teenuste delegeerimine. Juhendis selgitatakse rahastamise protsesse, alates eesmärkide püstitamisest kuni rahastamise tulemuslikkuse hindamiseni.
Kaire Ööbik andis ülevaate KOPist ja peamistest muudatustest programmi rakendamisel. KOP on kõige kauem kestnud regionaalarengu programm Eestis, mis sai alguse 1996. aastal käivitunud Külaliikumise programmist. KOPi üldiseks eesmärgiks on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine. Programmi rahaline maht on 1,2 mln eurot aastas ning taotlejateks mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud. KOPist saavad raha taotleda ka näiteks kohalikud taluliidud.
Alates 2013. aastast on programmi rakendamises mitmeid muudatusi, mille eesmärgiks on lihtsustada toetuste taotlemist. Kui varem konkureerisid erinevate kõigi toetatavate tegevuste projektid üheskoos, siis nüüd on need jagatud nelja temaatilisse meetmesse. Igal meetmel on oma taotlusvorm, taotlused konkureerivad meetmete lõikes ja moodustub neli pingerida, meetmetel on ka erinevad hindamiskriteeriumid. Oluline muudatus on ka see, et alates käesolevast aastast vastutab KOPi elluviimise eest SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) senise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse asemel.
Külalised vastasid komisjoniliikmete arvukatele küsimustele KOPi rakendamise teemadel.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])

Tagasiside