Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel istungil arutas komisjon Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) täiendamise seaduse eelnõu (7 SE). Osalesid eelnõu algataja esindajana Mihhail Stalnuhhin ning siseminister Hanno Pevkur ja ministri nõunik Väino Linde.

Eelnõu arutati komisjonis k.a 9. juunil. Tookord küsiti ministeeriumilt täiendavat sisejulgeolekualast analüüsi, millele ministeeriumi esindajad viitasid samasisulise eelnõu arutelul 2014. aasta oktoobris. Tänaseks on kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse kitsenduste eesmärgipärasuse hinnang sisejulgeoleku tagamise aspektist valminud, komisjonile edastatud ning minister Pevkur tutvustas hinnangus esitatud järeldusi. Ministri sõnul on kitsendused piiritsoonis vajalikud sisejulgeolekut tagavate asutuste töö korraldamiseks, riigi territoriaalse terviklikkuse säilitamiseks ning põhiseadusliku korra ja julgeoleku tagamiseks. Minister möönis, et KAOKS §-s 10 sätestatud piirangute regulatsioon on ebaõnnestunud ja see tuleb üle vaadata. Käesoleva aasta lõpuks valmib ministeeriumis piiriprojekt, sellest tulenevalt määratletakse piiritsoon ja piirangud selles tsoonis. Oluline on, et kehtestatavad piirangud oleksid sarnased nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.

Komisjon toetas regulatsiooni kompleksset väljatöötamist lähtuvalt julgeolekualastest ja õiguslikest aspektidest. Nii komisjon, eelnõu algataja kui ka ministeeriumi esindajad olid seisukohal, et käsitletav temaatika kuulub pigem õigus- kui maaelukomisjoni valdkonda.

Arutati eelnõu edasist menetlemist. Istungi juhataja pani hääletusele ettepaneku lõpetada eelnõu 7 SE esimene lugemine, kuid see komisjoni enamuse toetust ei leidnud. Komisjonipoolseks ettekandjaks määrati konsensuslikult Igor Gräzin.

Eelnõu esimene lugemine Riigikogu täiskogus toimub 17.09.2015.

Lisainfo Igor Gräzin (tel 631 6696, [email protected]), Ülle Särgava (tel 631 6503, [email protected])

Tagasiside