Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimus maaelukomisjoni ja riigieelarve kontrolli komisjoni ühisistung, kus arutati lairiba- ehk kiire interneti võrgu väljaehitamise probleeme. Istungile olid kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA), Riigikontrolli, Võru ja Valga maavalitsuste, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Arengufondi ning telekommunikatsiooni- ja elektrileviettevõtete esindajad.

Arutelu keskendus lairibainterneti baasvõrgu väljaehitamise tulemuslikkusele ning kiire ja ülikiire interneti viimisele lõpptarbijani. Põhiprobleemiks oli baasvõrguga ühinemise kõrge hind, mistõttu tarbijad eelistavad odavamaid lahendusi, nt mobiilset internetti.

Ministeeriumi asekantsler Taavi Kotka andis ülevaate baasvõrgu arendamisest. Probleemide väljatoomisel pidas ta väga oluliseks, et need sõnastataks täpselt ja määratletaks konkreetsed kitsaskohad. Kuna baasvõrgu rahastamiseks kasutatakse ELi raha, siis jälgib EL selle kasutamist väga hoolikalt. Ta lisas, et võrgust rääkides tuleb lahus hoida baasvõrk, mida rahastab EL, ja jaotusvõrk, mille rahastamiseks ELi vahendeid kasutada ei saa. Taavi Kotka märkis, et baasvõrgu asukoha osas küsiti arvamust kõigilt osapooltelt. Kui aga tekib probleeme, on ka praegu veel kõigil võimalus pöörduda kas ELASA, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi või valitsuse poole.

Komisjonide liikmed rõhutasid, et ehkki baasvõrgu ja jaotusvõrgu rahastamisallikad on erinevad, tuleb võrke siiski käsitleda üheskoos ja terviklikult, kuna eesmärgiks on siiski kvaliteetse internetiühenduse pakkumine lõpptarbijale. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on valmimas lairibavõrgu, sh ka jaotusvõrgu väljaehitamise tervikplaan, mis peaks pakkuma lahendusi eesmärgi saavutamiseks.

Ühiselt arutati võimaluste üle, kuidas viia kiire ja ülikiire internet lõpptarbijani mõistliku hinnaga ja uusimat tehnoloogiat kasutades.

Komisjonid leppisid kokku, et teemat arutatakse uuesti pärast eelnimetatud tervikplaani valmimist.

Lisainfo Ivari Padar (tel 631 6500, Ivari.Padar@riigikogu.ee)

Tagasiside