Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu


Riigikogu maaelukomisjoni tänasel avalikul istungil oli arutusel maaelu arengukava 2014-2020. Komisjoni eesmärk oli saada ülevaade valdkonna erinevate liitude ja ühenduste seisukohtadest ning probleemidest seoses uue arengukavaga.

„Eesti maaelu arengukava on oluline dokument, millest sõltub järgmistel aastatel maapiirkondade elujärg ja regionaalne areng. Konsensus on selle dokumendi koostamise võtmesõna,“ ütles maaelukomisjoni esimees Kalvi Kõva.

„On ülimalt tähtis, et kõik osapooled, kes kava alusel toimetama hakkavad ja kellest sõltub toimetulek maal, oleksid protsessi kaasatud. Selge on see, et nii mahuka ja paljusid huvigruppe puudutava dokumendi puhul jääb õhku palju eriarvamusi. Maaelukomisjoni korraldatud avaliku istungi eesmärk oligi anda huvigruppidele võimalus oma seisukohtade selgitamiseks ja murede väljaütlemiseks,“ märkis Kõva.

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder andis tänasel istungil ülevaate arengukava eesmärkidest, vahendite jaotamise põhimõtetest ja rakendatavatest meetmetest, mille eelarveline maht on ta kinnitusel 936 miljonit eurot. Ministri hinnangul avanevad arengukava meetmed 2015. aastast, kuivõrd kokkulepet EL eelarve suhtes veel jätkuvalt ei ole.

Teemakohaste ettekannetega esinesid Põllumajandus-Kaubanduskoja, Põllumeeste Keskliidu, Talupidajate Keskliidu, LEADER Foorumi, Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni EVEA, Keskkonnaühenduste Koja, mahetootjate jt organisatsioonide esindajad.

Ettekanded ja istungi helisalvestus on alates kolmapäevast (12.06) kättesaadavad maaelukomisjoni kodulehel.

Maaelu arengu poliitika on osa Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD). Maaelu arengu poliitika eesmärkideks on põllumajanduse konkurentsivõime, loodusvarade jätkusuutlik majandamine ning maapiirkondade tasakaalustatud territoriaalne areng. EAFRD toimib liikmesriikides maaelu arengu programmide kaudu. Eestis koostatakse Põllumajandusministeeriumi koordineerimisel EAFRD vahendite kasutamiseks Maaelu arengukava 2014–2020.

Lisainfo: Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])

Riigikogu pressitalitus
 

Ülo Mattheus, 631 6352
[email protected]

Tagasiside