Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna (12.04.2013) Riias toimunud Läti Saeima majandus-, põllumajandus-, keskkonna- ja regionaalpoliitika komisjoni, Leedu Seimi maaelukomisjoni ning Riigikogu maaelukomisjoni delegatsioonide kohtumisel oli arutatuse all Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika järgmisel finantsperioodil ja võeti vastu komisjonide ühisdeklaratsioon.

Riigikogu maaelukomisjoni esimehe Kalvi Kõva sõnul teeb kolme Balti riigi koostöö nad paremini nähtavaks ja süvendab võimalust, et koos jõutakse ka soovitud tulemuseni.

„Eesti, Läti ja Leedu põllumeeste senised ühisaktsioonid andsid tõuke ühist tegevust erinevatel tasanditel jätkata. Tänasel kohtumisel tõdesime veel kord, et kolme väikese riigi koostööst tekkiv sünergia on suurendanud lootust, et meid on ka Euroopas rohkem kuulda. Meie eesmärk on järjekindlalt juhtida Euroopa Liidu liikmesriikide ja institutsioonide tähelepanu põllumeeste ebavõrdsele kohtlemisele ning jõuda meie otsetoetustega üheksakümne protsendi tasemele Euroopa Liidu keskmisest,“ ütles Kõva.

Deklaratsioonis kutsutakse Euroopa Liidu liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni üles kujundama Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika selliseks, mis tagaks maapiirkondade arengu ning looks õiglased ja võrdsed konkurentsitingimused kõigile Euroopa Liidu põllumajandustootjatele, eraldades piisavalt vahendeid nii otsetoetusteks kui ka maaelu edendamiseks.

Samuti peetakse vajalikuks, et Euroopa Liidu regulatsioonid võimaldaksid praegu aktiivsest kasutusest väljas oleva põllumajandusmaa uuesti kasutusele võtta. Olulisena toodi esile vajadus meetmete järele, mis muudaksid otsetoetused keskkonnasõbralikumaks, oleksid orienteeritud turule ja suurendaksid ühise põllumajanduspoliitika üldist toimivust.

Riigikogu maaelukomisjoni visiit Riiga jätkub laupäeval, mil külastatakse aktsiaseltsi „Agrofirma Tērvete“.

Maaelukomisjoni delegatsiooni kuuluvad veel komisjoni aseesimees Aivar Kokk ja komisjoni liige Ester Tuiksoo.

Lisainfo Kalvi Kõva (mob 521 6732, Kalvi.Kova@riigikogu.ee)

Joint Declaration_12.04.2013

Tagasiside