Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Maaelukomisjoni poole pöördusid Eesti Erametsaliit, Eesti Põllumeeste Keskliit, Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Omanike Keskliit, esitades oma seisukohad ja põhjendused jahindussüsteemi korrastamiseks ja jahiseaduse eelnõu (351 SE) muutmiseks. Nimetatud organisatsioonide esindajad ning ka Keskkonnaministeeriumi esindaja olid kutsutud komisjoni tänasele (28.01.2013) istungile, et kuulata ära maaomanike mured ja arutada ettepanekuid. Istungil osalesid Kaul Nurm Eesti Talupidajate Keskliidust, Toomas Uusmaa Eesti Põllumeeste Keskliidust, Priidu Pärna Eesti Omanike Keskliidust, Taavi Ehrpais Eesti Erametsaliidust ja Keskkonnaministeeriumi asekantsler Andres Talijärv.
Maaomanike hinnangul ei ole eelnõu koostamisel jõutud mõlemaid pooli – jahimehi ja maaomanikke – rahuldava lahenduseni. Eelnõu on ebaproportsionaalne ja arvestab liiga vähe maaomanike huvidega.

Priidu Pärna tõi välja kolm põhilist ettepanekut, mis tuleks eelnõusse sisse viia:
1) riigi poolt antav jahipiirkonna kasutusluba ei saa olla tähtajatu;
2) jahipiirkonna kasutusõiguse loa saamise tingimuseks peaks olema kirjalik kokkulepe jahitegevuse korraldamiseks maaomanikega, kellele pindalaliselt kuulub vähemalt 50% samas jahipiirkonnas asuvatest kinnistutest (eelnõus praegu 2/3). Vähemalt 50% nõue peaks kehtima ka jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamise algatamise puhul;
3) ulukikahjude hüvitamise määr peaks olema sätestatud protsendina kahju ulatusest, mitte konkreetse summana.
Toomas Uusmaa märkis, et jahindus on kujunenud arvestatavaks majandusharuks, kuid samal viisil jätkates ei ole maaomanikel ja turismitaludel võimalik seda oma tegevuse edendamiseks ära kasutada.
Komisjon võttis nelja organisatsiooni esindajate kirjeldatud probleemid teadmiseks. Jahiseaduse eelnõu (351 SE) menetlemisel Riigikogus on juhtivkomisjoniks keskkonnakomisjon. Eelnõu esimene lugemine toimus 23. jaanuaril, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 11.02.2013 kell 16.00.

Lisainfo: Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside