Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Komisjoni esimees Kalvi Kõva ja nõunik-sekretariaadijuhataja Ülle Särgava osalesid 25.-26. septembril Varssavis toimunud Euroopa Parlamendi ning EL liikmesriikide rahvusparlamentide põllumajandus- ja maaelukomisjonide esimeeste kohtumisel.

Ühise põllumajanduspoliitika tuleviku arutelul jäi kõlama, et ÜPP peaks andma võimaluse erinevate tootmistasemete ühtlustamiseks, tagama võrdsed võimalused kõigile põllumeestele, nii suurtele kui väikestele. Otsemaksed peaksid muutuma võrdsemaks ja õiglasemaks. Poola eesistujana rõhutas, et praegu väljapakutud toetuste võrdsustamise tempo ei ole Poolale, Balti riikidele ega teistele uutele liikmesriikidele vastuvõetav, see peab toimuma kiiremini. Oluline on puhtam keskkond, kliimamuutustega kohanemine ja ka sotsiaalne aspekt. Ühist põllumajanduspoliitikat peetakse väga vajalikuks, kuid selle põhimõtted vajavad kaasajastamist. Väljendati seisukohta, et toetama peab eelkõige aktiivset põllumeest.

Toidukvaliteeti ja toiduohutust käsitledes rõhutati, et tuleb tagada tarbija varustamine mitmekülgse, kvaliteetse, ohutu ja tervisliku toiduga, kusjuures oluline on ka toidu hind. Otsuste langetamisel tuleb arvestada WTO, maailmaturu olukorra ja kolmandate riikidega. Osavõtjad arvasid, et Euroopa Liit võiks olla GMO-vaba toidu piirkond.

 

Tagasiside