Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel (9.12.2013) istungil sai komisjon ülevaate Eesti regionaalarengu strateegia 2020 eelnõust. Dokumenti tutvustasid Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok ja regionaalpoliitika büroo nõunik Eedi Sepp.
Eelnõu ettevalmistamine on jõudnud lõpusirgele – jaanuaris 2014 on plaanis esitada see heakskiitmiseks Vabariigi Valitsusele.

Priidu Ristkok andis ülevaate strateegia uuendamise lähtekohtadest ja vajadustest, eelnõu valmimise protsessist, missioonist, eesmärkidest, põhisuundadest ja meetmetest. Samuti tutvustas ta regionaalarengu suunamise visiooni 2030+.
Enne strateegia koostamist analüüsiti põhjalikult Eesti regionaalset olukorda ning vaadeldi ka rahvusvahelisi hinnanguid. Toodi välja, et vaatamata riigi väiksusele on regionaalsed erinevused suured. OECD liikmesriikide kohta koostatud lühiülevaadetes on Eestit puudutavas ülevaates märgitud, et võrreldes teiste sama suurte riikidega on Eestis paremal järjel hariduslik areng. Negatiivne on, et Eesti majanduselus domineerib pealinna piirkond, mis annab 60% SKTst. Selle näitajaga oleme OECD riikide seas 5. kohal. Teiseks puuduseks on madal omavalitsuse tasandi investeeringute osakaal – vaid ligikaudu 30% kogu avaliku sektori investeeringutest.
Ühiselt arutati mahajäänud piirkondade võimekuse tõstmise võimalusi, riigiasutuste funktsioonide ja töökohtade regionaalset jaotust, infrastruktuuri ning transpordiühenduste parandamise võimalusi.
Komisjoniliikmed leidsid, et Eesti regionaalarengu strateegia 2020 eelnõus ei ole piisavalt käsitletud põllumajanduse, toiduainetööstuse, kalanduse, (maa)turismi valdkondi ning haridusasutuste ja tervisekeskuste paiknemist. Komisjon pidas vajalikuks enne strateegia eelnõu esitamist Vabariigi Valitsusele nimetatud teemad üle vaadata, täpsustada ja konkretiseerida. Vastavasisuline kiri saadetakse regionaalministrile.

Lisainfo Kalvi Kõva (tel 521 6732, [email protected])
 

Tagasiside