Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Maaelukomisjon kohtus põllumajandus- ja maaelusektori katusorganisatsioonide esindajatega, et arutada tegevusi Eesti põllumeeste huvide kaitsmiseks EL järgmise finantsperioodi ja ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis.

Komisjoni teisipäevasele istungile olid kutsutud Eesti Põllumeeste Keskliidu president Juhan Särgava ja asepresident Mae Alviste, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Aavo Mölder ja nõukogu liige Urmas Ingver, Eestimaa Talupidajate Keskliidu esimees Kalle Hamburg ning MTÜ Eesti Noortalunikud juhataja Ivo Eenpalu.
Juhan Särgava tutvustas komisjonile, mida on organisatsioonid teinud, et viia põllumeeste sõnum ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi ja 2014-2020 finantsraamistiku kohta otsustajateni. Põllumehed on käinud kohtumas Vabariigi Presidendiga ja peaministriga. Koos maaelukomisjoniga arutati, kuidas saaksid Riigikogu ja maaelukomisjoni liikmed Eesti põllumeeste huve kaitsta.
Kõik arutelul osalenud nõustusid, et Eesti on täitnud EL nõudmised ja olnud eeskujuks finantsdistsipliini osas, nüüd oleks aeg rääkida liikmesriikide solidaarsusest ja võrdsetest konkurentsitingimustest. J. Särgava märkis, et EL tugevuse ja julgeoleku seisukohalt on tähtis, et piiririigid oleksid tugevad ja jätkusuutlikud. EL on just nii tugev, kui tugevad on tema erinevad piirkonnad. Seetõttu ei saa lubada, et Eesti põllumehed oleksid teistega võrreldes kehvemas olukorras, see ei nõrgesta mitte üksnes põllumajandust ja maaelu, vaid kogu riigi majandust ja julgeolekut tervikuna. Eriti raske periood ootab põllumehi ees aastail 2013-2015, mil toetused Euroopa Komisjoni praeguse kava kohaselt küünivad vaevu 60 protsendini Euroopa keskmisest ning lõpevad riigipoolsed täiendavad otsemaksed. Komisjon pidas väga vajalikuks, et ka siis jätkuks põllumajanduse rahastamine riigieelarvest. Samuti lubasid komisjoniliikmed erinevatel kohtumisel toetuste võrdsuse teema üles võtta ning Eesti põllumeeste taotlusi selgitada ja toetada.
Tagasiside